Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-11-1995 ]

ΠΟΛ.1300/30.11.1995 Τροποποίηση της απόφασης αρ. 1067780/82/Γ0013/9.6.94

(Τροποποίηση της απόφασης αρ. 1067780/82/Γ0013/9.6.94)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 1995
Αριθ. Πρωτ.: 1134361/489/Γ0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β' & Γ'

ΠΟΛ 1300

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της απόφασης αρ. 1067780/82/Γ0013/9.6.94.

1134361/489/Γ0013/

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α') και του άρθρου 14 του Ν.1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α') όπως ισχύουν.

2. Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμήματος αυτής, όπως συνθήκες περιβάλλοντος και θέας, εξυπηρέτηση (υποδομή, συγκοινωνία κ.λπ.) εμπορικότητα δρόμων, πολεοδομικές ρυθμίσεις (συντελεστής δόμησης οικοπέδου κ.λπ.).

3. Τις ιδιαιτερότητες των ακινήτων, όπως ιδία χρήση (οικόπεδο, διαμέρισμα, κατάστημα, αποθήκη, βιομηχανικό κτίριο κ.λπ.) πρόσοψη (σε αίθριο σε πλατεία κ.λπ.), όροφος, επιφάνεια, παλαιότητα κτιρίου, συνιδιοκτησία, ειδικές συνθήκες
(σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, απαλλοτρίωση κ.λπ.) δέσμευση (διατηρητέο κτίριο, αρχαιολογική έρευνα κ.λπ.).
4. Την ανάγκη εφαρμογής, κατά τη μεταβίβαση ακινήτων των σχετικών με το αντικειμενικό σύστημα διατάξεων ενιαίως.
5. Την απόφασή μας αριθ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 (ΦΕΚ 549 Β').
6. Την απόφασή μας αριθ. 1108281/382/Γ0013/25.9.95.
7. Την αριθ. 1026431/268/0006Α/2.3.1994 (ΦΕΚ 154/Β'/7.3.94) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

8. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την απόφασή μας 1067780/82/Γ0013/9.6.94 (ΦΕΚ 549/Β') όπως ισχύει, και ορίζουμε τα ακόλουθα:

Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 15 της αρ. 1067780/82/Γ0013/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: "Για τον προσδιορισμό της αξίας σε περιπτώσεις σύστασης, απόσβεσης ή μεταβίβασης πραγματικής δουλείας σε ακάλυπτο οικόπεδο ή τμήμα του ακαλύπτου οικοπέδου χρησιμοποιούμε το έντυπο 3 και εφαρμόζουμε το συντελεστή 0,15".ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο