Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-11-1995 ]

ΠΟΛ.1299/29.11.1995 Μη θεώρηση φορτωτικών εγγράφων ημεδαπών αεροπορικών εταιριών

(Μη θεώρηση φορτωτικών εγγράφων ημεδαπών αεροπορικών εταιριών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1115472/1036/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ 1299

ΘΕΜΑ: "Μη θεώρηση φορτωτικών εγγράφων ημεδαπών αεροπορικών εταιρειών"

1115472/1036/0015/ (ΦΕΚ Β' 1035)

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γα' της περίπτωσης γ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/92 (ΦΕΚ 84/Α').

2. Την απόφασή μας 1077844/641/ (ΦΕΚ 517/Β') με την οποία ορίστηκε η θεώρηση των φορτωτικών εγγράφων από 1η Οκτωβρίου 1992.

3. Την απόφασή μας 1101579/795/(ΦΕΚ 655/Β'), με την οποία έχει δοθεί έγκριση στην Α.Ε. "Ολυμπιακή Αεροπορία", στα υποκαταστήματα των ξένων αεροπορικών εταιριών που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.), για τη μη θεώρηση των φορτωτικών τους
εγγράφων.
4. Αιτήματα των ενδιαφερομένων ημεδαπών αεροπορικών εταιριών να εκδίδουν αθεώρητα τα φορτωτικά τους έγγραφα για τις μεταφορές από την Ελλάδα προς το εξωτερικό και αντίστροφα.

5. Την ανάγκη αντιμετώπισης κατ' όμοιο τρόπο ίδιων συναλλαγών.

6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

7. Την 1026431/268/2.3.94 (ΦΕΚ 154/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

Αποφασίζουμε
Απαλλάσσουμε τις ημεδαπές αεροπορικές εταιρίες, από την υποχρέωση θεώρησης των φορτωτικών εγγράφων, που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο