Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-09-2009 ]

ΠΟΛ.1109/26.8.2009 Καθορισμός μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους ασφαλιστικού συμβούλου και συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων, που απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ

(Καθορισμός μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους ασφαλιστικού συμβούλου και συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων, που απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2009
Αριθ.Πρωτ.:1082806/15023/Γ0012

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΆ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Π Καταλιακού
Τηλέφωνο : 2103375149
ΦΑΞ : 2103375001


ΠΟΛ.1109

ΘΕΜΑ: Καθορισμός μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους ασφαλιστικού συμβούλου και συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων, που απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των παραγρ. 1,2 και 4 του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994 ΦΕΚ151Α),

2. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγρ.5 του άρθρου 2 του ΚΒΣ (π. δ/γμα 186/1992,ΦΕΚ84/Α), όπως τέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3763/2009 (ΦΕΚ 80 Α ) με βάση τις οποίες απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων ο ασφαλιστικός σύμβουλος και ο συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων,εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, δεν έχουν επαγγελματική εγκατάσταση και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία.

3. Τις διατάξεις της αριθ.1666/ΔΙΟΕ89/13-1-2009 (ΦΕΚ 40Β/16-1-2009) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών,

4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συμπληρώνουμε τον πίνακα μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα (Α.Υ.Ο.17418/1771/23-12-1985, ΦΕΚ 792Β) όπως ισχύει, ως ακολούθως:

     
  Κωδικός Περιγραφή Μ.Σ.Κ.Κ.
  Αριθμός Επαγγέλματος %
  8011β Συντονιστής ασφαλιστικών συμβουλών που 75
    απαλλάσεται από την τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ  
  8012γ Ασφαλιστικός σύμβουλος που απαλλάσεται 75
    από την τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ  Οι συντελεστές αυτοί θα ισχύσουν από το οικον. έτος 2010 (χρήση 2009)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ANT. MΠΕΖΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο