Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-11-1995 ]

ΠΟΛ.1298/27.11.1995 Κοινοποίηση αποφάσεων περιφερειακών Διευθυντών, που αφορούν θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων

(Κοινοποίηση αποφάσεων περιφερειακών Διευθυντών, που αφορούν θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Κοινοποίηση αποφάσεων περιφερειακών Διευθυντών, που αφορούν θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων

1132479/10533-12/0016/

ΠΟΛ 1298

Στην Υπηρεσία μας, περιέρχονται προσφυγές ενώπιον του Υπουργού Οικονομικών, κατά αποφάσεων των Περιφερειακών Διευθυντών, που αφορούν

α) τα θέματα της αρμοδιότητας της επιτροπής του άρθρου 15 του Ν.3200/55 τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 109 του Π.Δ.284/88 (Οργανισμό Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών) και

β) θέματα καταλογισμού για έκδοση ακαλύπτων επιταγών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.1819/1951.
Η Υπηρεσία μας, κατά την εξέταση των προσφυγών αυτών, έχει διαπιστώσει, ότι πολλές φορές, δεν διακρίνεται σαφώς η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει γνώση των αποφάσεων του Περιφερειακού Δ/ντή.
Στο σημείο αυτό, σας γνωρίζουμε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3200/1955, επιτρέπεται σε κάθε ενδιαφερόμενο να προσφεύγει κατά αποφάσεων του Νομάρχη, και από 1.1.1995 κατά αποφάσεων του Περιφερειακού Διευθυντή ενώπιον του αρμόδιου Υπουργού για παράβαση νόμου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (τριάντα) 30 ημερών από της δημοσιεύσεως, ή εάν η απόφαση δεν δημοσιεύεται, από της κοινοποιήσεως, ή άλλως, αφ' ής έλαβε γνώση αυτός (ο ενδιαφερόμενος).
Υστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε στο εξής, οι αποφάσεις των περιφερειακών Διευθυντών για τα θέματα αυτά, να στέλνονται στους ενδιαφερόμενους αμέσως μετά την έκδοσή τους "ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ", προκειμένου να μπορεί να εξακριβωθεί η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία έλαβαν γνώση οι ενδιαφερόμενοι των αποφάσεων και να διευκολύνεται το έργο των οργάνων που εξετάζουν τις υποθέσεις αυτές, ως προς το εμπρόθεσμο των προσφυγών ενώπιον του Υπουργού Οικονομικών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο