Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-11-1995 ]

ΠΟΛ.1296/16.11.1995 Σχετικά με την έκταση εφαρμογής αυξημένου συντελεστή φόρου μεταβίβασης ακινήτων κατά 2% υπέρ της Πυροσβεστικής υπηρεσίας

(Σχετικά με την έκταση εφαρμογής αυξημένου συντελεστή φόρου μεταβίβασης ακινήτων κατά 2% υπέρ της Πυροσβεστικής υπηρεσίας)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 1995
Αρ. Πρωτ. : 1123938/434/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η)
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ 1296

ΘΕΜΑ : Σχετικά με την έκταση εφαρμογής αυξημένου συντελεστή φόρου μεταβίβασης ακινήτων κατά 2% υπέρ της Πυροσβεστικής υπηρεσίας.

1123938/434/Β0013/

Με αφορμή ερωτήματα, που μας έχουν υποβληθεί κατά καιρούς από τις αρμόδιες ΔΟΥ σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ.3563/1956 "Περί των πόρων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας" (ΦΕΚ 221/56/τ.Α') ορίζεται ότι οι υπό των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Α.Ν.1521/50 όπως ισχύει, προβλεπόμενοι συντελεσταί φόρου μεταβίβασης ακινήτων ορίζονται από 9% σε 11% και από 11% σε 13% αντίστοιχα.
Επίσης με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου και νόμου οι υπό της προηγούμενης παραγράφου οριζόμενοι συντελεστές του φόρου, ισχύουν μόνο προκειμένου περί μεταβιβάσεως ακινήτων, κειμένων όπου υφίσταται Πυροσβεστική Υπηρεσία, ήτοι εις την περιφέρεια της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας και σε πόλεις εντός των εγκεκριμένων σχεδίων αυτών.

Εξάλλου, με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου και νόμου, ορίζεται ότι σε περίπτωση σύστασης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και σε άλλες πόλεις κατά τις ισχύουσες διατάξεις "περί διοργανώσεως Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εν τω Κράτει" θέλουν
ισχύει και προκειμένου περί των μεταβιβαζομένων ακινήτων των πόλεων αυτών οι οριζόμενοι υπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου φορολογικοί συντελεστές.
Ερμηνεύοντες τις πιο πάνω διατάξεις οι αυξημένοι συντελεστές θα ισχύουν σε όλες τις πόλεις που βρίσκονται εντός της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας είτε τα ακίνητα είναι εκτός είτε εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου καθώς και στις άλλες πόλεις εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται εντός σχεδίου, με την προϋπόθεση ότι σ' αυτές λειτουργεί ή έχει συσταθεί Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Συνεπώς, η αύξηση του συντελεστή του φόρου μεταβίβασης (2%) θα εφαρμόζεται για ακίνητα που βρίσκονται εντός των ορίων των Δήμων όπου λειτουργεί ή έχει συσταθεί Πυροσβεστική Υπηρεσία και όχι για ακίνητα εκτός των ορίων του Δήμου που τυχόν εξυπηρετεί η εν λόγω Πυροσβεστική Υπηρεσία.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο