Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-11-1995 ]

ΠΟΛ.1294/17.11.1995 Παράταση της προθεσμίας καταβολής των απαιτήσεων της ΕΚΤΕ που περιέρχονται στο Δημόσιο

(Παράταση της προθεσμίας καταβολής των απαιτήσεων της ΕΚΤΕ που περιέρχονται στο Δημόσιο)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Παράταση της προθεσμίας καταβολής των απαιτήσεων της ΕΚΤΕ που περιέρχονται στο Δημόσιο

1108831/8731-6/0016/

ΠΟΛ 1294

Εχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν.1284/1982 (ΦΕΚ 114 Α'), με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τις προθεσμίες καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

2. Το γεγονός ότι τα δάνεια που χορηγήθηκαν από την ΕΚΤΕ με βάση τις διατάξεις του Ν.1641/1986 και περιήλθαν στο Δημόσιο με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.2224/1994, βεβαιώθηκαν στις αρμόδιες ΔΟΥ για να καταβληθούν εφάπαξ σε χρονικό διάστημα προγενέστερο της ισχύος των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν.2322/1995, με τις οποίες δόθηκε η δυνατότητα καταβολής των χρεών αυτών σε μέχρι 60 ίσες μηνιαίες δόσεις και επί εφάπαξ καταβολής με δικαίωμα έκπτωσης 40%.

3. Το γεγονός ότι αρκετές ΔΟΥ δεν έστειλαν ειδοποιήσεις στους ενδιαφερόμενους με τις οποίες θα τους ενημέρωναν για το δικαίωμα που τους παρασχέθηκε με τις παραπάνω διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2322/1995.

4. Την αριθ. 1026431/268/0006Α'/2.3.94 (ΦΕΚ 154 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Παρατείνουμε μέχρι 28 Δεκεμβρίου 1995 την προθεσμία καταβολής των δόσεων, που καθορίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2322/1995 για τα βεβαιωμένα στις ΔΟΥ χρέη από δάνεια της ΕΚΤΕ, που χορηγήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.1641/1986 και περιήλθαν στο Δημόσιο με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.2224/1994, και οι οποίες έπρεπε να καταβληθούν από 31 Αυγούστου 1995 μέχρι και 30 Νοεμβρίου 1995.
Οι οφειλέτες που θα καταβάλουν εφάπαξ το σύνολο των χρεών τους της κατηγορίας αυτής μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δικαιούνται έκπτωσης σαράντα τοις εκατό (40%).
Η παράταση ισχύει μόνο για τους οφειλέτες που θα καταβάλλουν τα χρέη της κατηγορίας αυτής εφάπαξ ή τις ληξιπρόθεσμες δόσεις τους μέχρι την ημερομηνία της παράτασης, και δεν επηρεάζει τις ημερομηνίες καταβολής των υπολοίπων δόσεων.

Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο