Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-11-1995 ]

ΠΟΛ.1295/16.11.1995 Δυνατότητα υποβολής προεκτυπωμένων με μηχανογραφικά μέσα φορολογικών εντύπων,τα οποία συνυποβάλλονται με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

(Δυνατότητα υποβολής προεκτυπωμένων με μηχανογραφικά μέσα φορολογικών εντύπων,τα οποία συνυποβάλλονται με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 1995
Αρ.Πρωτ.:1120810/2760/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛ 1295

ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα υποβολής προεκτυπωμένων με μηχανογραφικά μέσα φορολογικών εντύπων, τα οποία συνυποβάλλονται με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.2238/1994 "περί φορολογίας εισοδήματος".
2. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υποκειμένων στο φόρο για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.
3. Το 4008181/979/0030/26.10.1995 έγγραφο της Διεύθυνσης εφαρμογών Η/Υ του ΚΕ.Π.Υ.Ο. με το οποίο εκφράζεται η άποψή της επί του θέματος.
4. Την 1026431/268/0006Α'/2.3.1994 (ΦΕΚ 154Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
5. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

Εγκρίνουμε όπως:
1. Τα έντυπα:
α) Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2).
β) Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος (Ε3).
γ) Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος (Ε4).
δ) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε. κ.τ.λ. (Ε5).
ε) Οριστική δήλωση (Ε7) ή (Φ-01.015).
στ) Αναλυτικά στοιχεία τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση (Ε8).
ζ) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9).
η) Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα
αντικειμενικά κριτήρια για εμπορικές επιχειρήσεις (ΕΔ 10).
θ) Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για ατομική ή εταιρική άσκηση ελευθερίων επαγγελμάτων (Ε11), υποβάλλονται σε προεκτυπωμένο έντυπα από τους υποκείμενους που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσής τους με τα μηχανογραφικά μέσα που διαθέτουν, με την
προϋπόθεση ότι τα υπόψη έντυπα (ιδιωτικής εκτύπωσης) πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται κάθε φορά με τις σχτικές αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών, με τις οποίες καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων που η Υπηρεσία εκτυπώνει (πληρότητα πληροφοριών, κωδικοποίηση, χρωματισμό, διαστάσεις κ.τ.λ.).

2. Για τη διευκόλυνση της συμπλήρωσης των ως άνω εντύπων με μηχανογραφικά μέσα, σε περίπτωση χρήσης συνεχόμενων μηχανογραφικών εντύπων επιτρέπεται η εκτύπωση των σελίδων στη μία όψη του χάρτου και η διάταξή τους κατά τη φορά του εντύπου, καθώς και η απόκλιση του μήκους της σελίδας μέχρι δύο εκατοστά (+) από το κανονικό μήκος αυτής.

Αρθρο 2

Η απόφαση αυτή που ισχύει από την έκδοσή της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο