Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-11-1995 ]

ΠΟΛ.1286/10.11.1995 Τέλη κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων τύπου JEEP

(Τέλη κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων τύπου JEEP)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 1995
Αρ. Πρωτ. : 1126181/5763/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. & Ε. Φ.
ΤΜΗΜΑ Δ΄ Λοιπών Φορολογιών

ΠΟΛ 1286

ΘΕΜΑ : Τέλη κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων τύπου JEEP.

1126181/5763/0014/

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.2093/92, όπως ισχύουν, μεταξύ των οχημάτων για τα οποία από το έτος 1993 τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται με ειδικό σήμα, περιλαμβάνονται και τα Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα τύπου JEEP.
Με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου προβλέπεται η επιβολή προστίμου σε περίπτωση εκπρόθεσμης προμήθεια του ειδικού σήματος.
Εξάλλου, στους κατόχους οχημάτων, που υποχρεούνται να προμηθευτούν ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας, αποστέλλεται από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. ειδοποιητήριο, βάσει του οποίου καταβάλλουν στις τράπεζες ή στις Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση, τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας, ενώ για τα λοιπά οχήματα για τα οποία τα τέλη κυκλοφορίας
υπολογίζονται με βάση τις παλαιές διατάξεις, αποστέλλεται μηχανογραφικό αποδεικτικό είσπραξης ή σε περίπτωση μη αποστολής του, τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται οίκοθεν στις Δ.Ο.Υ.

2. Λόγω μη πλήρους ενημέρωσης των υπηρεσιών του ΚΕ.Π.Υ.Ο., ως προς τα οχήματα για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους ήσαν υποχρεωμένοι να προμηθευτούν ειδικό σήμα, σε πολλές περιπτώσεις Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων τύπου JEEP, ενώ έπρεπε να αποσταλεί ειδοποιητήριο για προμήθεια ειδικού σήματος, απεστάλη μηχανογραφικό αποδεικτικό
είσπραξης, με βάση το οποίο οι ιδιοκτήτες τους κατέβαλαν τα τέλη κυκλοφορίας και δεν προέβησαν στην προμήθεια του ειδικού σήματος.

3. Οπως έχει γίνει δεκτό, με τη διαταγή μας 1130031/10940/0014/ΠΟΛ.1262/21.11.1994 οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων όφειλαν να προμηθευτούν σήμα παρά την αποστολή, με βάση τις παλαιές διατάξεις, μηχανογραφικών αποδεικτικών είσπραξης.
Επειδή, όμως λόγω της αποστολής των μηχανογραφικών αποδεικτικών είσπραξης, οι κάτοχοι των ανωτέρω οχημάτων θεώρησαν καλόπιστα ότι καταβάλλοντας τα ποσά που αναγράφονταν σ' αυτά εξαντλούν την υποχρέωσή τους, η επιβολή προστίμου στην περίπτωση αυτή, για την εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας, θα αποτελούσε επιβάρυνση για ενέργεια για την οποία δεν ευθύνονται.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτό, κατά τροποποίηση των διαταγών μας 1143939/11690/0014/και 1130031/10940/0014/ΠΟΛ.1262/21.11.1994, ως προς το σημείο αυτό, ότι οι κάτοχοι των τύπου JEEP Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων που κατέβαλαν τέλη κυκλοφορίας με βάση το ανωτέρω μηχανογραφικό αποδεικτικό είσπραξης του ΚΕ.Π.Υ.Ο. ή με βάση τον υπολογισμό των τελών από τις ΔΟΥ, θα πρέπει μεν να προμηθευτούν το ειδικό σήμα που αντιστοιχεί στον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματός τους, χωρίς όμως την καταβολή του αντιστοίχου προστίμου, έστω κι αν αφαιρέθηκαν οι πινακίδες κυκλοφορίας των τύπου JEEP αυτοκινήτων τους από την Αστυνομική Αρχή. Εξάλλου, όπως σας έχουμε γνωρίσει και με τις ανωτέρω διαταγές, τα ποσά που καταβλήθησαν με βάση το μηχανογραφικό αποδεικτικό είσπραξης επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο