Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-11-1995 ]

ΠΟΛ.1284/10.11.1995 Ορισμός διαχειριστή μεσεγγυούχων εχθρικών περιουσιών Α.Ν.2636/1940 (ΦΕΚ 379 Α)

(Ορισμός διαχειριστή μεσεγγυούχων εχθρικών περιουσιών Α.Ν.2636/1940 (ΦΕΚ 379 Α))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Ορισμός διαχειριστή μεσεγγυούχων εχθρικών περιουσιών Α.Ν.2636/1940 (ΦΕΚ 379 Α')

1125630/1389/0006Β/

ΠΟΛ 1284

1. Τις διατάξεις:

α) Του Α.Ν.2636/1940 "περί δικαιοπραξιών εχθρών και μεσεγγυήσεως εχθρικών περιουσιών" (ΦΕΚ 379/10.11.1940).
β) Του άρθρου 1 του Ν.13/1944 (ΦΕΚ 11/6.11.1944), με τις οποίες επαναφέρθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του ανωτέρω νόμου.
γ) Των άρθρων 2, 9 και 444 του Π.Δ. 551/88 "Οργανισμός Νομαρχιών" (ΦΕΚ 259/Α/1988), με τις οποίες συστήθηκαν οι Κτηματικές Υπηρεσίες, στις οποίες περιήλθαν τα μη φορολογικά αντικείμενα των Δ.Ο.Υ. (όπως θέματα δημόσιας
περιουσίας, εθνικών κληροδοτημάτων, στέγασης δημοσίων υπηρεσιών και ο χειρισμός θεμάτων περιουσίας άλλων Υπουργείων ή Νομικών προσώπων που είχαν ανατεθεί στις Οικονομικές Εφορίες-νυν Δ.Ο.Υ.).

2. Το γεγονός ότι, η άσκηση της διαχείρισης των υπό μεσεγγύηση εχθρικών περιουσιών από τους προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. είναι δυσχερής, λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας των ως άνω Υπηρεσιών.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε ως διαχειριστές των υπό μεσεγγύηση εχθρικών περιουσιών (Α.Ν.2636/1940-ΦΕΚ 379 Α') τους προϊσταμένους των Κτηματικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται καθένα περιουσιακό στοιχείο.

2. Σε περίπτωση μη λειτουργίας Κτηματικής Υπηρεσίας, διαχειριστής των ως άνω περιουσιών εξακολουθεί να είναι προϊστάμενος της οικείας Δ.Ο.Υ.

3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο