Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-07-2009 ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/123/20.1.1998 Συμπλήρωση της απόφασης της 119ης/11.11.1997 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον "Καθορισμό δικαιωμάτων της Εταιρίας Αποθετηρίων για τη φύλαξη των τίτλων των αξιών

(Συμπλήρωση της απόφασης της 119ης/11.11.1997 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον "Καθορισμό δικαιωμάτων της Εταιρίας Αποθετηρίων για τη φύλαξη των τίτλων των αξιών)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/123/20.1.1998
τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

 
Θέμα: Συμπλήρωση της απόφασης της 119ης/11.11.1997 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον "Καθορισμό δικαιωμάτων της Εταιρίας Αποθετηρίων για τη φύλαξη των τίτλων των αξιών.
 
 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 
     
Αφού έλαβε υπόψη:      
     
1. Τις διατάξεις του έκτου και του ογδόου εδαφίου της παραγρ. 12 του άρθρου 33, τις παραγρ. 14, 15 και 16 του άρθρου 3α και την παράγρ. 2  του άρθρου 37 του Ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207) "για την τροποποίηση της  νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια και άλλες διατάξεις", όπως  τροποποιήθηκαν με το άρθρο 56 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/A') και με το άρθρο 25 του Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146).
 
     
2. Την απόφαση της 119ης/11.11.1997 Συνεδρίασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον "Καθορισμό δικαιωμάτων της Εταιρίας Αποθετηρίων για τη φύλαξη των τίτλων των αξιών".
 
     
3. Το από 30.12.1997 ακριβές απόσπασμα του υπ' αριθ. 135/30.12.1997 πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. της A.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων.
 
     
4. Το άρθρο 29A του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ A'/152/10.9.1992), αποφασίζει ομόφωνα:
 
 
     
Στο τέλος της απόφασης της 119ης/11.11.1997 Συνεδρίασης της Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς για τον "Καθορισμό δικαιωμάτων της Εταιρίας Αποθετηρίων για τη φύλαξη των τίτλων των αξιών", προστίθεται εδάφιο ως εξής:
 
     
"Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.1.1998".
 
     

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Ο Πρόεδρος
 
ΣΤΑΥΡΟΣ Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο