Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-10-1995 ]

ΠΟΛ.1278/20.10.1995 Εφαρμογή διατάξεων του Ν.2160/93

(Εφαρμογή διατάξεων του Ν.2160/93)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Εφαρμογή διατάξεων του Ν.2160/1993

1122803/7363/Β0010/

ΠΟΛ 1278

Με το άρθρο 34 Ν.2160/1993 προβλέπεται η παραχώρηση με αντάλλαγμα της χρήσης και εκμετάλλευσης προστατευόμενων όρμων και έκτασης ανοικτής θάλασσας, σε ακτίνα μέχρι πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτή, προκειμένου να διαμορφωθούν, να οργανωθούν και να λειτουργήσουν θαλάσσιες ζώνες αγκυροβολίου με ελαφρύ
εξοπλισμό όταν δεν θεωρείται σκόπιμη η δημιουργία εγκαταστάσεων και εξοπλισμών, που μπορεί να επιφέρουν οριστική αλλοίωση του περιβάλλοντος .... κ.λπ.

Με αφορμή τις διατάξεις αυτές προέκυψε το ερώτημα αν στις περιπτώσεις αλιευτικών καταφυγίων ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπει το άρθρο 34 ή οι διαδικασίες που ακολουθούντο με βάση τις προγενέστερες διατάξεις το ζήτημα βέβαια είναι γενικότερο και αφορά και σε άλλες, πλην των αλιευτικών καταφυγίων, κατηγορίες έργων. Από τη μελέτη των διατάξεων του Ν.2160/1993, και ιδιαίτερα των άρθρων 29-37 είναι σαφές ότι αυτές αναφέρονται σε θέματα τουριστικής σημασίας και έχουν "έκταση εφαρμογής" σε "τουριστικούς λιμένες". Η άποψη αυτή άλλωστε ενισχύεται από το γεγονός ότι οι διατάξεις των άρθρων αυτών είναι ενταγμένες στο κεφάλαιο Γ' του Ν.2160/1993 με επικεφαλίδα "Δημιουργία και λειτουργία Τουριστικών λιμένων".

Μετά από τα πιο πάνω είναι σαφές ότι στις περιπτώσεις κατασκευής έργων, όχι άμεσης τουριστικής σημασίας (π.χ. αλιευτικά καταφύγια), από φορείς που δεν ασκούν τουριστική πολιτική (π.χ. Γ.Γ.Α. για λογαριασμό ναυτικών Ομίλων), δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.2160/1993 αλλά οι πριν τον νόμο αυτόν διατάξεις.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο