Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-10-1995 ]

ΠΟΛ.1276/20.10.1995 Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού προς εκτέλεση λιμενικών κ.λπ. Έργων

(Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού προς εκτέλεση λιμενικών κ.λπ. Έργων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού προς εκτέλεση λιμενικών κ.λπ. έργων

1122804/7362/Β0010/

ΠΟΛ 1276

Με αφορμή ερωτήματα, που μας υποβάλλονται, σχετικά με την εκτέλεση λιμενικών κ.λπ. έργων στον αιγιαλό, από ιδιώτες για μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας κ.λπ., σας πληροφορούμε τα πιο κάτω:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 7 του Δ/τος 11/12.11.1929, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 6 παρ. 21 του Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 τ.Α'), στους έχοντας ή προτιθέμενους να ιδρύσουν σε ιδιωτικούς χώρους τις επιχειρήσεις, που αναφέρονται σ' αυτές επιτρέπεται η απ' ευθείας παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού για κατασκευή προβλήτων ή άλλων έργων με τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Ο όρος "ιδιωτικοί χώροι" εν προκειμένω, πρέπει να ερμηνευθεί με την ευρεία έννοια του όρου, δηλαδή είναι οι ιδιόκτητοι ιδιωτικοί χώροι, καθώς και οι μισθωμένοι σε ιδιώτες χώροι, είτε από το Δημόσιο (χώρος που ανήκουν στην
ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου), είτε από ιδιώτες. Αυτονόητο είναι ότι ο μισθωμένος θαλάσσιος χώρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί παρακείμενη ιδιοκτησία του αιτούντος δεδομένου ότι αποτελεί δημόσιο κτήμα με την ευρεία έννοια του όρου, ανήκει στα "κοινά τοις πάσι" και όχι την ιδιωτική περιουσία αυτού.

Κατασκευή λιμενικών έργων στον αιγιαλό από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, προβλέπεται από τις διατάξεις α) του Ν.2160/93 άρθρ. 30 και επόμενα και αφορούν σε κατασκευή τουριστικών λιμένων και β) του Ν.1540/1938 άρθρ. 13 παρ. 5 και αφορούν σε "πήξη εντός της θαλάσσης αποβαθρών ή εξέδρων".
Οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν να εκτελούν έργα στον αιγιαλό και την παραλία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 Δ/τος 11/12.11.1929 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 3 του ιδίου Δ/τος, του άρθρου 49 παρ. 3 του Ν.1416/1984 και τις διατάξεις του Α.Ν.2344/40.
Επίσης με τις διατάξεις του άρθρ. 9 παρ. 4 του Ν.1416/84 με κοινή Υπουργική Απόφαση μπορεί να ανατεθεί σε Δήμο ή Κοινότητα η εκτέλεση λιμενικών έργων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο