Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-2009 ]

ΠΟΛ.1247/4.12.1990 Έκδοση τιμολογίου για χρέωση ΦΠΑ ή έκδοση πιστωτικού σημειώματος για πίστωση ΦΠΑ

(Έκδοση τιμολογίου για χρέωση ΦΠΑ ή έκδοση πιστωτικού σημειώματος για πίστωση ΦΠΑ)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΕΔΥΟ : 1088671/5615/0014/ΠΟΛ.1247/4.12.1990
 
 
Θέμα : Έκδοση τιμολογίου για χρέωση ΦΠΑ ή έκδοση πιστωτικού σημειώματος για πίστωση ΦΠΑ.Με αφορμή ερωτήματα, σχετικά με το αναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε ότι από τις διατάξεις του ΚΦΣ δεν απαγορεύεται να εκδοθεί συμπληρωματικό τιμολόγιο για τη χρέωση του φόρου προστιθέμενης αξίας ή πιστωτικό σημείωμα για πίστωση του ίδιου φόρου, όταν για οποιοδήποτε λόγο υπολογίστηκε λανθασμένα το ποσό του φόρου που αναλογούσε στα πωληθέντα αγαθά, εφόσον αυτό εκδοθεί εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου, στην οποία το αρχικό τιμολόγιο πώλησης των αγαθών.
 
Ειδικά όμως για το ΦΠΑ :
 
α) συμπληρωματικό τιμολόγιο που εκδίδεται για χρέωση ΦΠΑ εκτός της διαχειριστικής περιόδου, στην οποία εκδόθηκε το αρχικό τιμολόγιο πώλησης των αγαθών, δεν έχει θέση τιμολογίου αλλά χρεωστικού σημειώματος.
 
β) πιστωτικό σημείωμα στο οποίο αναφέρεται μόνο ποσό ΦΠΑ εκδίδεται όπου αυτό επιτρέπεται από τις διατάξεις του ΦΠΑ, όπως στις Υπουργικές Αποφάσεις Π.1591/1546/4.3.1987, Π.1701/1600/10.3.1987, Π.2490/2156/10.4.1987, Π.2190/894/22.3.1988 και μόνο εντός των οριζομένων προθεσμιών. Κατά συνέπεια, δεν επιτρέπεται η έκδοση τέτοιου πιστωτικού σημειώματος σε καμία άλλη περίπτωση.
 
Άλλωστε, σε αντίθετη περίπτωση, θα παρείχετο ευχέρεια για ευρεία καταστρατήγηση των διατάξεων του ΦΠΑ, λόγω αδυναμίας ελέγχου και διασταύρωσης του ΦΠΑ, που υποχρεούται να αποδώσει στο δημόσιο ο υποκείμενος στο φόρο για το οποίο εκδίδεται το πιστωτικό σημείωμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο