Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-07-2009 ]

ΠΟΛ.1176/14.8.1991 Εργαζόμενοι με μίσθωση έργου στο Δημόσιο - Εφαρμογή διατάξεων των αποφάσεων Σ.800/1987 και Σ.866/1987

(Εργαζόμενοι με μίσθωση έργου στο Δημόσιο - Εφαρμογή διατάξεων των αποφάσεων Σ.800/1987 και Σ.866/1987)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΕΔΥΟ : 1074879/5291/1410/Α0014/ΠΟΛ.1176/14.8.1991
 

Θέμα : Εργαζόμενοι με μίσθωση έργου στο Δημόσιο - Εφαρμογή διατάξεων των αποφάσεων Σ.800/1987 και Σ.866/1987Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με την υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ φυσικών προσώπων που προσλαμβάνονται με σχέση μίσθωσης έργου από το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, και για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση, σας παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις.

HTML clipboar1. Με τις διατάξεις των ΑΥΟ Σ.800/129/4.3.1987 και Σ.866/139/10.3.1987 που κυρώθηκαν με το άρθρο 48 του Ν.1731/1987 ορίζεται ότι η παροχή υπηρεσιών από φυσικά πρόσωπα προς το Δημόσιο και ΝΠΔΔ, έστω και με σύμβαση μίσθωσης έργου, δεν υπάγεται στο ΦΠΑ όταν από τη φύση της παροχής των υπηρεσιών αυτών προκύπτει ότι υπάρχουν δεσμοί εξάρτησης του παρέχοντος την υπηρεσία από τον εργοδότη του.
 
2. Παράλληλα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.1305/1982 (ΦΕΚ Α’ 146 /9.12.1982), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.1759/1988 (ΦΕΚ Α’ 50/18.3.1988), τα φυσικά πρόσωπα που προσλαμβάνονται από το Δημόσιο ή τα ΝΠΔΔ με σχέση μίσθωσης έργου, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ εφόσον εργάζονται με συνθήκες που απαντώνται στις μισθώσεις εργασίας.
 
3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη δεσμών εξάρτησης μεταξύ των προσλαμβανομένων με σχέση μίσθωσης έργου και του Δημοσίου ή των ΝΠΔΔ, θα εξετάζεται ο τρόπος άσκησης των καθηκόντων π.χ. εάν τα πρόσωπα αυτά εργάζονται με συνθήκες όμοιες με το προσωπικό, που έχει προσληφθεί με σχέση μίσθωσης εργασίας.
Η ύπαρξη δε υποχρέωσης ασφάλισης στο ΙΚΑ κατά την ανωτέρω παράγραφο 2 καταδεικνύει την ύπαρξη δεσμών εξάρτησης μεταξύ των εργαζομένων και των εργοδοτών.

4. Στην περίπτωση, λοιπόν, που διαπιστώνεται η ύπαρξη δεσμών εξάρτησης, η παροχή της υπηρεσίας δεν υπάγεται σε ΦΠΑ αλλά υπάγεται στο καθεστώς της περί τελών χαρτοσήμου νομοθεσίας (2%, 3% πλέον εισφοράς ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου ή απαλλαγή, κατά περίπτωση).

5. Οι Δ/νσεις Επιθεώρησης και συντονισμού ΔΟΥ, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να φροντίσουν για την ορθή εφαρμογή της.
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο