Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-07-2009 ]

ΠΟΛ.1136/16.5.1995 Συντελεστής ΦΠΑ σε Δημόσια τεχνικά έργα που εκτελούνται σε περιοχές με μειωμένο συντελεστή

(Συντελεστής ΦΠΑ σε Δημόσια τεχνικά έργα που εκτελούνται σε περιοχές με μειωμένο συντελεστή)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΕΔΥΟ : 1058651/2749/0014/ΠΟΛ.1136/16.5.1995
 

Θέμα : Συντελεστής ΦΠΑ σε Δημόσια τεχνικά έργα που εκτελούνται σε περιοχές με μειωμένο συντελεστή.Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το συντελεστή του Φ.Π.Α. σε Δημόσια τεχνικά έργα που εκτελούνται σε περιοχές με μειωμένο συντελεστή, από αναδόχους και επιχειρήσεις που έχουν την έδρα της επαγγελματικής εγκατάστασής τους, στη λοιπή Ελλάδα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις εγκυκλίους διαταγές μας Π.4131/3046/ΠΟΛ.198/17.6.1987 και 1089868/5701/0014/ΠΟΛ.1254/10.12.1990, δεχτήκαμε ότι τα τεχνικά έργα (έργα οδοποιίας, λιμενικά, υδρευτικά, αρδευτικά κ.λπ.) που εκτελούνται στη Δωδεκάνησο, θεωρούμενα ως παραδόσεις αγαθών, υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας με συντελεστή μειωμένο κατά 30% δηλαδή υπάγονται σε ΦΠΑ με συντελεστή 13%, με τις προϋποθέσεις βέβαια που ορίζει η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν.1642/1986.
 
2. Σύμφωνα με την αριθμ. Π.4131/3046/ΠΟΛ.198/17.6.1987 ΔΥΟ, για την εφαρμογή του ανωτέρω μειωμένου συντελεστή, έπρεπε ο εργολάβος που εκτελούσε τα έργα στις περιοχές αυτές, να έχει εργοτάξιο εκεί και να το δηλώσει, με δήλωση μεταβολών στον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικον. Υπηρεσίας του τόπου που εκτελούνταν τα έργα πριν από την έναρξη κατασκευής τους, και αν επρόκειτο για έργα που ήδη είχαν αρχίσει, να δηλώνονταν στον πιο πάνω προϊστάμενο μέχρι 15 Ιουλίου 1987.
 
Με την παρούσα εγκύκλιο οι ανάδοχοι και οι επιχειρήσεις που εκτελούν ή εκτέλεσαν Δημόσια τεχνικά έργα σε περιοχές με μειωμένο συντελεστή, και η έδρα των οποίων είναι στη λοιπή Ελλάδα, εφόσον δεν υπέβαλαν των ανωτέρω δήλωση, μπορούν να υπαχθούν για τις εργασίες αυτές στον μειωμένο συντελεστή 13% αφού υποβάλλουν στον Προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία τους ΔΟΥ εκπρόθεσμη δήλωση μεταβολών για την εγκατάσταση του εργοταξίου τους στις ανωτέρω περιοχές. Αντίγραφο της δήλωσης αυτής θα αποστέλλεται στον Προϊστάμενο ΔΟΥ της χωρικής αρμοδιότητας κατασκευής έργων, προκειμένου να διαπιστώνει την ύπαρξη ή μη του εργοταξίου και να ελέγχει τη διακίνηση των ενσωματούμενων και χρησιμοποιούμενων σ’ αυτά αγαθών.
 
Με την εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης μεταβολών, θα επιβάλλεται και το πρόστιμο που ορίζεται με την παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν.1642/1986.
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο