Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-07-2009 ]

ΠΟΛ.1160/27.6.1989 Υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ των πράξεων που αφορούν διακανονισμό ζημιών ασφαλιστικών εταιριών.

(Υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ των πράξεων που αφορούν διακανονισμό ζημιών ασφαλιστικών εταιριών.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΕΔΥΟ : 1050903/ΠΟΛ.1160/27.6.1989
 

Θέμα : Υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ των πράξεων που αφορούν διακανονισμό ζημιών ασφαλιστικών εταιριών.


Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παραγρ. 1 περ. κ' του ν.1642/86 απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, καθώς και οι συναφείς με αυτές εργασίες που παρέχονται από ασφαλειομεσίτες και ασφαλιστικούς πράκτορες. Επίσης με την Ε.8318/3002/1493/ΠΟΛ.333/1.2.1987 διαταγή μας διευκρινίστηκαν τα εξής:

Δεν υπάγονται σε ΦΠΑ πράξεις διακανονισμού ζημιών, που ενεργούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις για λογαριασμό τους, επί ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή κατόπιν αναθέσεως της εργασίας αυτής, από άλλες εταιρείες ελληνικές ή αλλοδαπές.
 
Αντίθετα, υπάγονται σε ΦΠΑ οι αμοιβές που εισπράττουν οι ασφαλιστικές εταιρείες διότι εξυπηρετούν άλλες ασφαλιστικές εταιρείες (εσωτερικού ή εξωτερικού), διεξάγοντας εργασίες αντ’αυτών, όπως είναι η διάθεση προσωπικού, η έρευνα ατυχήματος, η αποκατάσταση ατυχήματος, ο ορισμός πραγματογνωμόνων, γιατρών, συνεργείων αυτ/των για αποκατάσταση της ζημιάς σε περίπτωση ατυχήματος κ.λπ.
 
Με βάση τα παραπάνω διευκρινίζεται περαιτέρω ότι οι αμοιβές των ασφαλιστικών εταιρειών για πράξεις διακανονισμού ζημιών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό άλλων ασφαλιστικών εταιρειών, εφόσον μεταξύ τους υπάρχει συμβατική σχέση αντιπροσώπευσης, ή πρακτόρευσης δεν υπάγονται σε ΦΠΑ.
 
Επομένως οι αμοιβές μίας ασφαλιστικής εταιρείας που έχει συμβατική σχέση με το Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς ασφάλισης, μόνο στην περίπτωση που το γραφείο αυτό είναι ασφαλιστική επιχείρηση και μεσολαβεί επ’ αμοιβή για τον διακανονισμό ζημιών που, προξενούν στην Ελλάδα αλλοδαπά αυτοκίνητα μεταξύ του παρόντος και την αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας του προξενήσαντος τη ζημιά αλλοδαπού, δεν υπάγονται σε ΦΠΑ, σε κάθε άλλη περίπτωση υπάγονται σε ΦΠΑ
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο