Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-07-2009 ]

ΠΟΛ.74/10.3.1987 Επέκταση εφαρμογής της απόφασης Σ.800/129/ΠΟΛ.68/4.3.1987 και σε άλλες κατηγορίες φυσικών προσώπων.

(Επέκταση εφαρμογής της απόφασης Σ.800/129/ΠΟΛ.68/4.3.1987 και σε άλλες κατηγορίες φυσικών προσώπων.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΑΥΟ : Σ.866/139/ΠΟΛ.74/10.3.1987

Θέμα : Επέκταση εφαρμογής της απόφασης μας Σ.800/129/1987/ΠΟΛ.68/4.3.1987 και σε άλλες κατηγορίες φυσικών προσώπων.

Έχοντας υπόψη:

α) Την απόφασή μας Σ.800/129/ΠΟΛ.68/4.3.1987, που θα κυρωθεί με νόμο.

β) Την ανάγκη επίλυσης προβλημάτων, που δημιουργούνται από την μη εφαρμογή της ανωτέρω απόφασής μας και σε άλλα φυσικά πρόσωπα και παρέχουν υπηρεσίες με μίσθωση έργου προς το Δημόσιο,Δήμους,Κοινότητες κ.λπ.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


1. Η εφαρμογή της απόφασης Σ.800/129/ΠΟΛ.68/4.3.1987 επεκτείνεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα, που παρέχουν υπηρεσίες προς τα πρόσωπα που αναφέρονται στην απόφαση αυτή (Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες κ.λ.π.), βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου, κατά την έννοια της εν λόγω απόφασης.

2. Η παρούσα απόφαση, η οποία θα κυρωθεί με νόμο, ισχύει από 1.1.1987.
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο