Σχόλια

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε από 1.1.2012 με την ΠΟΛ.1268/30.12.2011.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-07-2009 ]

ΠΟΛ.39/29.1.1988 Απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται για τις ανάγκες του Διοικητικού και Τεχνικού προσωπικού των Διπλωματικών και Προξενικών αποστολών και των Διεθνών Οργανισμών

(Απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται για τις ανάγκες του Διοικητικού και Τεχνικού προσωπικού των Διπλωματικών και Προξενικών αποστολών και των Διεθνών Οργανισμών)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΑΥΟ : Π.890/391/ΠΟΛ.39/29.1.1988/(ΦΕΚ Β’ 107/25.2.1988)


Θέμα : Απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται για τις ανάγκες του Διοικητικού και Τεχνικού προσωπικού των Διπλωματικών και Προξενικών αποστολών και των Διεθνών ΟργανισμώνΈχοντας υπόψη:

1. Τις κατωτέρω διατάξεις του ν.1642/1986 "για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 125 Α)

α) του άρθρου 22 παράγρ. 1 περίπτ. στ', εδάφια αα, και ββ και παρ.2,

β) του άρθρου 18 παράγρ. 1 περίπτ. λδ' και

γ) του άρθρου 58 παρ.3

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 503/1970 "περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Βιέννη την 18ην Απριλίου 1961 υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συμβάσεως περί των διπλωματικών σχέσεων", του ν.90/1975 "περί κυρώσεως της εν Βιέννη την 24ην Απριλίου 1963 υπογραφείσης διεθνούς συμβάσεως επί των προξενικών σχέσεων", του ν.412/1947 "περί κυρώσεως συμβάσεως περί προνομίων και ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών".

3. Την απόφασή μας αριθ. Π.7089/703/22.10.1986.

4. Το γεγονός ότι ορισμένα Κράτη, με ευρεία ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του διεθνούς δικαίου για τις διπλωματικές και προξενικές σχέσεις, παρέχουν απαλλαγές από την έμμεση φορολογία και στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό των διπλωματικών και προξενικών αποστολών και των διεθνών οργανισμών με τον όρο της αμοιβαιότητας και ότι συνεπώς είναι προς το συμφέρον των Ελλήνων υπηκόων που υπηρετούν σ'αυτές τις χώρες με την παραπάνω ιδιότητα, του διοικητικού ή τεχνικού υπαλλήλου, να διατηρηθούν αυτές οι απαλλαγές.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ εΕπεκτείνεται η εφαρμογή της απόφασης Π.7089/703/22.10.1986 και στο αλλοδαπό διοικητικό και τεχνικό προσωπικό των διεθνών οργανισμών και των διπλωματικών και προξενικών αποστολών των Κρατών για τα οποία συντρέχει ο όρος της αμοιβαιότητας και εφόσον τα πρόσωπα αυτά είναι κάτοχοι της αντίστοιχης ταυτότητας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΚυβερνήσεωςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο