Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-07-2009 ]

ΕΔΥΟ : Ε.1045/125/1.6.2000 Φορολογική μεταχείριση ορισμένων δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται ή παραχωρείται η χρήση τους από πρόσωπα εγκατεστημένα σε Τρίτη χώρα, σε πρόσωπα εγκατεστημένα στη χώρα μας.

(Φορολογική μεταχείριση ορισμένων δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται ή παραχωρείται η χρήση τους από πρόσωπα εγκατεστημένα σε Τρίτη χώρα, σε πρόσωπα εγκατεστημένα στη χώρα μας.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΕΔΥΟ : Ε. 1045/125/1.6.2000


Θέμα : Φορολογική μεταχείριση ορισμένων δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται ή παραχωρείται η χρήση τους από πρόσωπα εγκατεστημένα σε Τρίτη χώρα, σε πρόσωπα εγκατεστημένα στη χώρα μας.


Με αφορμή τα ερωτήματα ενδιαφερομένων επιχειρήσεων και Τελωνειακών Αρχών, σχετικά με την εφαρμογή της αρ. Π. 25//1099 / ΠΟΛ.130/7.4.1988 ΔΥΟ και ειδικότερα των παρ. 5 και 6 αυτής, στις περιπτώσεις δηλαδή στις οποίες η αξίας των δικαιωμάτων είναι εκκαθαρισμένη και περιλαμβάνεται στο σχετικό τιμολόγιο εισαγωγής χωριστά από την αξία του υποθέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 8 παρ. 1 και 12 παρ. 3 περ. α’ του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, ορίζεται ότι ο τόπος παροχής υπηρεσιών βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, στις περιπτώσεις υπηρεσιών μεταβίβασης ή παραχώρησης της χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων, εφόσον παρέχονται από πρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλο κράτος – μέλος σε υποκείμενους στο φόρο, οι οποίοι έχουν στο εσωτερικό της χώρας την έδρα της οικονομικής τους δραστηριότητας ή τη μόνιμη εγκατάστασή τους ή την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους ή εφόσον παρέχονται από πρόσωπα εγκατεστημένα εκτός Κοινότητας, σε οποιοδήποτε λήπτη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας.

2. Με την αρ. 1002414/204/0014/ΠΟΛ.1005/8.1.1993 (ΦΕΚ Β’ 52/1993) ΑΥΟ, έχει οριστεί ο τρόπος απόδοσης του ΦΠΑ, όταν ο λήπτης των υπηρεσιών είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ που ενεργεί πράξεις υπαγόμενες στο φόρο αυτό ή απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών. Συγκεκριμένα ορίστηκε ότι ο ΦΠΑ καταβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ με τις περιοδικές δηλώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 και της παρ. 6 του άρθρου 31 του Ν.1642/1986.

Κατά συνέπεια, μετά την έκδοση της προαναφερόμενης ΑΥΟ, η ρύθμιση που έγινε με την παρ. 6 της αρ. Π.25//1099/ΠΟΛ.10/7.4.1988 ΔΥΟ για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και προς αποφυγή γραφειοκρατικών διατυπώσεων, η είσπραξη δηλαδή από το Τελωνείο κατά τον τελωνισμό των εισαγομένων αγαθών (υποθεμάτων) στα οποία είναι αποτυπωμένα ή με τα οποία σχετίζονται άμεσα (δικαιώματα), αντί της προσκόμισης στο Τελωνείο βεβαίωσης της αρμόδιας ΔΟΥ από την οποία να προκύπτει η καταβολή του αναλογούντος στα εν λόγω δικαιώματα ΦΠΑ είναι άνευ αντικειμένου.

3. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, από τη λήψη της παρούσας, παύει να εφαρμόζεται η παρ. 6 της αρ. Π.2588/1099/ΠΟΛ.130/7.4.1988 ΔΥΟ και στο εξής ο ΦΠΑ που ανλογεί στη μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης των εν λόγω δικαιωμάτων στις περιπτώσεις που η αξία τους διαχωρίζεται από της αξία του υποθέματος, θα αποδίδεται με τη διαδικασία της αρ. 1002414/204/0014/ΠΟΛ.1005/8.1.1993 (ΦΕΚ Β’ 52/1993) ΑΥΟ, χωρίς παράλληλα να προσκομίζεται στο Τελωνείο Εισαγωγής η βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ που αναφέρεται στην παρ. 5 της προαναφερόμενης ΔΥΟ (Π.2588/7.4.1988).

Για τη διασφάλιση όμως των συμφερόντων του Δημοσίου, αντίγραφο του τιμολογίου εισαγωγής θα αποστέλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία του εισαγωγέα ΔΟΥ, προκειμένου να ελέγχεται η απόδοση του αναλογούντος στη μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης δικαιωμάτων, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο