Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-07-1987 ]

ΠΟΛ.225/23.7.1987 Μεταβίβαση του δικαιώματος έκπτωσης φόρων για αποθέματα εμπορεύσιμων αγαθών βάσει του άρθρου 56 του Ν.1642/86.

(Μεταβίβαση του δικαιώματος έκπτωσης φόρων για αποθέματα εμπορεύσιμων αγαθών βάσει του άρθρου 56 του Ν.1642/86.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Μεταβίβαση του δικαιώματος έκπτωσης φόρων για αποθέματα εμπορεύσιμων αγαθών βάσει του άρθρου 56 του Ν.1642/1986.

ΠΟΛ 225

(Υπ. Οικ. Ε. 7520/23.7.87, Πολ.225)
Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων στην υ πηρεσία μας, σχετικό με το ανωτέρω θέμα. σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη θεμελίωση του δικαιώματος έκπτωσης από τον υποκείμενο στο φόρο προστιθέμενης αξίας. των φόρων τελών και εισφορών υπέρ του δημοσίου ή τρίτων με τους οποίους είχαν επιβαρυνθεί τ' αποθέματα εμπορεύσιμων αγαθών που κατείχε κατά την 1/1/87, θεσπίσθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.1642/1986 και της αριθ. Π.2388/1347/231286 ΠΟΛ.353 Υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 9 του ίδιου ως άνω άρθρου.

Μεταξύ των άλλων. απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος, ήταν και η υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης αποθεμάτων από όλους τους υποκείμενους που είχαν αυτό το δικαίωμα. πλην εκείνων της παρ. 6 του άρθρου 56, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα ν' ασκήσουν το δικαίωμά τους βάσει της εκκαθαριστικής δήλωσης του άρθρου 31. Όσοι δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμη δήλωση φόρου αποθεμάτων, ανεξάρτητα από την αιτία. στερούνται του δικαιώματος έκπτωσης, γιατί η προθεσμία ήταν ανατρεπτική. Επισημαίνεται ότι επί καθολικής διαδοχής του αρχικού υποκείμενου (βλέπε πιο κάτω παρ. 2), εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε μέσα στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης αποθεμάτων (ή για τις περιπτώσεις της παρ. 6 αρθ. 56 στο πρώτο δίμηνο του 1988), ο καθολικός διάδοχος του αρχικού υποκείμενου είχε το δικαίωμα να συμπεριλάβει στη δήλωσή του και τ' αποθέματα του αρχικού υποκειμένου, αν φυσικά ο αρχικός υποκείμενος δεν είχε υποβάλλει ξεχωριστή δήλωση.

2. Η αυτοτελής μμεταβίβαση του δικαιώματος έκπτωσης απαγορεύεται διότι οι διατάξεις του άρθ. 56 είναι "δημοσίας τάξεως». Εφόσον από νόμιμη αιτία στα δικαιώματα του αρχικού υποκειμένου υπεισέρχεται άλλος υποκείμενος σαν καθολικός διάδοχος και μόνο κατά το μέρος που ο αρχικός υποκείμενος δεν άσκησε το δικαίωμά του (άρθρο 5 § 4 του ν.1642/1986). Η νόμιμη αιτία καθολικής διαδοχής. μπορεί να πηγάζει από χαριστική αιτία (κληρονομιά, δωρεά. γονική παροχή) ή επαχθή αιτία (μεταβίβαση με αντάλλαγμα) ή οπό μετατροπή της νομικής μορφής του υποκειμένου ή από συγχώνευση ή απορρόφηση, ή εισφορά σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο.
 
Επομένως. αν συντρέχουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις μεταβιβάζεται το δικαίωμα έκπτωσης των φόρων γι' αποθέματα εμπορεύσιμων αγαθών, στον καθολικό διάδοχο του αρχικού υποκειμένου.
Κατά τον έλεγχο, πρέπει να ερευνάται με προσοχή σε κάθε περίπτωση. η νόμιμη αιτία της μεταβίβασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο