Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-07-2009 ]

Αριθμ. Πρωτ.Α23/593/6.7.2009 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2874/2000, σε «νέους» ασφαλισμένους

(Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2874/2000, σε «νέους» ασφαλισμένους)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 6/7/2009
Αριθμ. Πρωτ.Α23/593

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Χ. Δαφνομήλη
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 260
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκ/τα &
Παρ/τα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2874/2000, σε «νέους» ασφαλισμένους

Με το υπ΄ αριθμ. Σ40/16/Α23/593/12-6-08 γενικό έγγραφό μας, σας είχαμε ενημερώσει ότι στις περιπτώσεις των «νέων», ασφαλισμένων που ζητούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα των μακροχρόνια ανέργων, με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2874/2000, απαιτείται η συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους (άνδρες – γυναίκες).
Όμως, με δεδομένο ότι η έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2874/2000 είναι η 29/12/00, ενώ οι οδηγίες για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων στους «νέους» ασφαλισμένους, όπως προαναφέραμε, δόθηκαν με το Σ40/16/Α23/593/12-6-08 γενικό έγγραφο, υπήρξαν περιπτώσεις, κατά τις οποίες έγιναν δεκτές αιτήσεις υπαγωγής από γυναίκες ασφαλισμένες μετά την 1/1/93 και πριν την συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους.

Κατόπιν τούτων, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο με αριθ. πρωτ. Φ11221/11686/1027/1-6-09 κοινοποιούμενο έγγραφό της (αποτελεί και απάντηση σε ασφαλισμένη) αναφέρει ότι για τις παραπάνω περιπτώσεις «νέων γυναικών» ασφαλισμένων (των οποίων έγινε η υπαγωγή στις διατάξεις πριν την συμπλήρωση του 60ου έτους), ο χρόνος ασφάλισης που έχει ήδη πραγματοποιηθεί στο ΛΑΕΚ δεν θα ακυρωθεί (ώστε η ασφαλισμένη να πρέπει να υπαχθεί εκ νέου μετά την συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας) αλλά θα παραμένει ισχυρός και θα συνεχισθεί κανονικά η ασφάλιση μέχρι τη συμπλήρωση των 4500 ημερών ασφάλισης.

Βέβαια, το δικαίωμα συνταξιοδότησης θα ασκηθεί μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους.
Επίσης, υπενθυμίζεται το υπ΄ αριθ. Α23/593/2-11-07 έγγραφό μας σχετικά με τις περιπτώσεις ανέργων (οι οποίοι μετά την συμπλήρωση των 4500 ημερών με το πρόγραμμα του ΛΑΕΚ, ανάλαβαν εκ νέου εργασία και ασφαλίσθηκαν), σύμφωνα με το οποίο ο χρόνος αυτός της πραγματικής παροχής εργασίας παραμένει ισχυρός, ενώ, αντίθετα, ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης, βάσει των διατάξεων του άρ. 10 του ν.2874/2000, πρέπει να μειωθεί ισόποσα προς τον χρόνο της μεταγενέστερης απασχόλησης.

Συν/να : 2 φύλλα
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο