Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-2009 ]

Αριθμ. Πρωτ.Α02/1102/29.6.2009 Αριθμ. Πρωτ.Α02/1102/29.6.2009 Ημερομηνία εφαρμογής ΑΜΚΑ από τα ασφαλιστικά Ταμεία.

(Αριθμ. Πρωτ.Α02/1102/29.6.2009 Ημερομηνία εφαρμογής ΑΜΚΑ από τα ασφαλιστικά Ταμεία.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 29/6/2009
Αριθμ. Πρωτ.Α02/1102

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡ. ΕΠ/ΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δ. Παπαθανασίου
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 240
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]


ΘΕΜΑ : Ημερομηνία εφαρμογής ΑΜΚΑ από τα ασφαλιστικά Ταμεία.
ΣΧΕΤ. : Εγκ. 33/09 Γ.Ε. Ε40/243/1-6-09

Σας κοινοποιούμε το με αριθ. πρωτ. Φ80321/οικ.13590/538/9-6-09 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας – Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Όπως σας είναι γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.3655/08 από 1-6-2009 ο ΑΜΚΑ καθιερώνεται ως μοναδικός αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της χώρας.

Σχετικές οδηγίες δόθηκαν με την εγκύκλιο 33/2009. Λόγω της αθρόας προσέλευσης των πολιτών στα ΚΕΠ και στα γραφεία ΑΜΚΑ που λειτουργούν στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, με το προαναφερόμενο έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η ημερομηνία για την υποχρεωτική εφαρμογή του ΑΜΚΑ από τα Ασφαλιστικά
Ταμεία μετατίθεται για την 1-10-2009.

Αν κάποιος ασφαλισμένος μας (άμεσα ή έμμεσα) δεν έχει πάρει ΑΜΚΑ μέχρι τότε, θα του αποδίδεται κατά την πρώτη συναλλαγή με τις Υπηρεσίες μας.

Συν/να : φ. 2
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο