Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-06-2009 ]

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Ε57/39/25.6.2009 Αντιμετώπιση θεμάτων χορήγησης Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε εργοδότες που ασφάλιζαν το προσωπικό τους στο τ. ΤΑΞΥ

(Αντιμετώπιση θεμάτων χορήγησης Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε εργοδότες που ασφάλιζαν το προσωπικό τους στο τ. ΤΑΞΥ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 25/6/2009
Αριθμ. Πρωτ. Ε57/39

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ
ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Κ. Ανδρεόπουλος
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Αντιμετώπιση θεμάτων χορήγησης Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε εργοδότες που ασφάλιζαν το προσωπικό τους στο τ. ΤΑΞΥ»
ΣΧΕΤ. : Γενικό Έγγραφο Ε57/42/01-08-2008

Όπως σας είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 4 Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α΄ 58/03-04-2008) ο κλάδος ασθενείας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ) , που ιδρύθηκε με τον Α.Ν. 394/1936, εντάχθηκε από 1/8/2008 στον κλάδο ασθενείας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 104 του παραπάνω νόμου , προβλέφθηκε η σύσταση ενός νέου φορέα Πρόνοιας με την επωνυμία Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα ( ΤΑΠΙΤ), στο οποίοι εντάχθηκαν φορείς και κλάδοι πρόνοιας, μεταξύ αυτών και ο κλάδος προνοίας του τ. ΤΑΞΥ ως τομέας Πρόνοιας ξενοδοχοϋπαλλήλων, στο οποίο μεταβιβάζεται η περιουσία του, σαν καθολικός διάδοχος

Με αφορμή ερωτήματα Υποκ/των Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αλλά και εργοδοτών που ασφάλιζαν το προσωπικό τους στο τ. ΤΑΞΥ, μισθολογικών περιόδων μέχρι 31/07/2008, σχετικά με θέματα που αφορούν χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας σας γνωρίζουμε τα εξής:

α) Αν η επιχείρηση οφείλει στο τ. ΤΑΞΥ, έχει ρυθμίσει την οφειλή της στο ΤΑΠΙΤ και είναι ενήμερη με αυτή, εφόσον δεν έχει οφειλή στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με μηνιαία διάρκεια ισχύος, χωρίς να αναγράφεται ποσό ή ποσοστό παρακράτησης.

β) Αν η επιχείρηση οφείλει στο τ. ΤΑΞΥ χωρίς να έχει ρυθμιστεί η οφειλή στο ΤΑΠΙΤ και δεν υπάρχει παράλληλα οφειλή στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ, δεν χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας .
Προκειμένου να χορηγηθεί απαιτείται αίτηση ρύθμισης των οφειλών του τ. ΤΑΞΥ στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Εφόσον υποβληθεί αίτηση ρύθμισης στο ΙΚΑ -ΕΤΑΜ , τότε χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με μηνιαία διάρκεια ισχύος

γ) Αν η επιχείρηση καταθέσει αίτηση ρύθμισης, της οφειλής του τ. ΤΑΞΥ, στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ ενώ υπάρχει οφειλή στο Ίδρυμα για την οποία έχει υποβληθεί αίτησης ρύθμισης, τότε θα ρυθμίζεται (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις) μόνο αυτή και θα παραμένει σε εκκρεμότητα η οφειλή του τ. ΤΑΞΥ.
Στην περίπτωση αυτή θα χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας με μηνιαία διάρκεια ισχύος κατά τα γνωστά (λαμβάνοντας υπΆ όψη τους όρους της απόφασης ρύθμισης).

δ) Αν ο εργοδότης έχει ρυθμισμένες οφειλές στο ΤΑΠΙΤ και στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., θα χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας κατΆ αναλογία με την περίπτωση (α) του παρόντος εγγράφου (θα εξετάζεται αν είναι ενήμερος ή όχι με την ρύθμιση των οφειλών του τ. ΤΑΞΥ).

ε) Αν η επιχείρηση έχει οφειλές στο τ. ΤΑΞΥ αλλά και στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. χωρίς να έχουν ρυθμιστεί και ζητήσει βεβαίωση οφειλής τότε στο χορηγούμενο αποδεικτικό θα αναγράφονται μόνο οι οφειλές του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..
Τα παραπάνω ισχύουν μεχρι την έκδοση της σχετικής Υ.Α. με την οποία θα δοθούν οδηγίες και διευκρινήσεις.
Συν/να : πίνακας διανομής
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο