Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.: 20123/31.10.2005/Εγκύκλιος αριθ.31 Εφαρμογή του ν.3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α’/23.8.05).

(Εφαρμογή του ν.3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α’/23.8.05).)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
 

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας:  105 59, Αθήνα
Πληροφορίες : 210 33 16 910
                      210 32 21 818
Εmail: [email protected] ypes. gr                


Αθήνα, 31  Οκτωβρίου  2005
Α.Π. 20123

         


Προς:Περιφέρειες της χώρας
1. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων
2. Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης και
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης


Εγκύκλιος αριθμ. 31


ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του ν.3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α’/23.8.05)Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. 26 και 30 Εγκυκλίων μας, σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τους υπηκόους τρίτων χωρών για χορήγηση άδειας εργασίας και διαμονής,  βάσει των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 91 του ν.3386/05, θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές  μετά την λήξη της σχετικής  προθεσμίας και μέχρι την 31.12.05.


Για την ανωτέρω παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων προωθείται σχετική νομοθετική ρύθμιση.


Παρακαλούμε για την αυθημερόν ενημέρωση των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας.

              


Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
                                                                                             
 
          


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο