Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.: 8065/10.5.2006/Εγκύκλιος αριθ.12 Εφαρμογή του άρθρου 73 του ν.3386/2005.

(Εφαρμογή του άρθρου 73 του ν.3386/2005.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
 

Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ.Κώδικας: 105 63
Τηλ. : 210 32 29 937
Εmail: [email protected]

 

Αθήνα, 10 Μαΐου 2006
Α.Π : οικ.8065/06


 

Προς :
Περιφέρειες της χώρας
Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης και
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης


Εγκύκλιος Αριθ.12
 

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του άρθρου 73 του ν.3386/2005».

Ενόψει του γεγονότος ότι η θέσπιση του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 73 του ν.3386/2005 για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των υπηκόων τρίτων χωρών κατά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής, καθώς και για την ανανέωση αυτής, υπαγορεύτηκε στο πλαίσιο της πρόβλεψης θέσπισης του αυτοτελούς εντύπου και μέχρι την καθιέρωση αυτού, κατά την έκδοση του οποίου θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις ενσωμάτωσης ψηφιακής φωτογραφίας και υπογραφής του αιτούντος και σε επόμενο στάδιο συμπερίληψη βιομετρικών στοιχείων αυτού, σας γνωρίζουμε ότι είναι δυνατόν οι υπήκοοι τρίτων χωρών να εκπροσωπούνται τόσο για τη χορήγηση, όσο και για την ανανέωση της άδειας διαμονής τους, από πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα αποδεικνύει τη σχετική πληρεξουσιότητα σύμφωνα με το επόμενο εδάφιο της ίδιας παραγράφου.
 

Η αληθής έννοια της ανωτέρω διάταξης θα ρυθμιστεί και νομοθετικά.
 

Παρακαλούμε για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ χωρικής σας αρμοδιότητας.

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο