Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-06-2009 ]

ΠΟΛ.1073/5.6.2009 Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) και αποτροπής της φορολογικής διαφυγής σε σχέση με τους φόρους επί του εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και Η.Π.Α. [ν.δ.2548/1953 (ΦΕΚ Α΄ 231) και ν.δ.4383/1964 (ΦΕΚ Α΄ 189)].

(Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) και αποτροπής της φορολογικής διαφυγής σε σχέση με τους φόρους επί του εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και Η.Π.Α. [ν.δ.2548/1953 (ΦΕΚ Α΄ 231) και ν.δ.4383/1964 (ΦΕΚ Α΄ 189)].)

Κατηγορία: Δ.Ο.Σ. (Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                           
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                                 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ   
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                                 

Ταχ. δ/νση: Καραγ. Σερβίας 8  
Ταχ. κώδ.: 10184 - Αθήνα       
Πληροφορίες: Ι. Φοβάκης         
Τηλέφωνο: 210 33 75 866        
Τηλεομ.: 210 33 75 854        
                                                  
Αθήνα, 05 Ιουνίου 2009
Αρ. πρωτ. 1056659/1090/ΔΟΣ


ΠΟΛ 1073


ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) και αποτροπής της φορολογικής διαφυγής σε σχέση με τους φόρους επί του εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και Η.Π.Α. [ν.δ.2238/1994), εκτός αν αποδειχθεί ότι το ποσοστό αυτό ανήκει σε πρόσωπα που είναι κάτοικοι άλλου Κράτους ή άλλων Κρατών, με το/α οποίο/α η χώρα μας έχει συνάψει Σ.Α.Δ.Φ., οπότε θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις της οικείας Σύμβασης/Συμφωνίας.

Ως εκ τούτου, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση από την αλλοδαπή προσωπική εταιρεία (partnership), όπου θα αναφέρεται το ποσοστό συμμετοχής των εταίρων.


Ακριβές Αντίγραφο                                                                   Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                                           Γ. Κουνάδης(1)Βλ. 1006012/42/ΠΟΛ.1013/19.1.1990.
(2)Βλ. 1027674/303/ΔΟΣ/ΠΟΛ.1107/5.4.1999 (Αίτηση για την εφαρμογή της Σ.Α.Δ.Φ. και Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας για κατοίκους των Η.Π.Α.).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο