Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-06-2009 ]

1057313/1097/Α0012/11.6.2009 Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς.

(Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 11   Ιουνίου  2009
Αρ. Πρωτ.: 1057313/1097/Α0012

Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Β.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ :Α

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Φωτ. Καρασμαΐλη
Τηλέφωνο: 210 3375315-16
ΦΑΞ: 210 3375001   

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.


ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς.


                                                        ΑΠΟΦΑΣΗ
                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3758/05-05-2009 (ΦΕΚ ΑΆ 68)
2.    Την 1666/ΔΙΟΕ 89/16.1.2009 (ΦΕΚ ΒΆ 40) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών,
3.    Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού που ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων εξηνταοκτώ (6.068,00). ευρώ.

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.    Ο τύπος και το περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή της έκτακτης εφάπαξ  εισφοράς φυσικών προσώπων και  σχολαζουσών κληρνομιών έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα.
2.    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


                                                                                         Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                 Ακριβές Αντίγραφο                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
      Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                                        
                                                                                      ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο