Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-06-2009 ]

ΠΟΛ.1070/26.5.2009 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ Α΄ 53/31-3-2009)

(Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ Α΄ 53/31-3-2009))

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αθήνα,26 Μαΐου 2009
Αρ. Πρωτ. 1052863/512/Τ.&Ε.Φ.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  Α΄

ΠΟΛ: 1070
Ταχ. Δ/νση:       Σίνα 2 - 4
Ταχ. Κώδικας:   106 72, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:    Ι.ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
Τηλέφωνο:       210 3642922
FAX:                210 3642251    ΠΡΟΣ:  Π.Δ.     

ΘΕΜΑ: « Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ Α' 53/31-3-2009)».
     
Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις του άρθρου  34 του νόμου 3756/2009 «Σύστημα  ΄Αυλων Τίτλων, διατάξεις για την κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης τεύχος Α', αριθμός φύλλου 53, στις 31 Μαρτίου 2009 με την παρατήρηση ότι οδηγίες για την εφαρμογή τους θα δοθούν αμέσως μόλις οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. διευκρινίσουν τα θέματα που προκύπτουν από τις ρυθμίσεις που επέρχονται με τις διατάξεις αυτές.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                           Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
              ΜΑΡΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο