Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-10-1995 ]

ΠΟΛ.1258/12.10.1995 Φορολογία του κέρδους ή ωφελείας που προέρχεται από τη μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου, στην περίπτωση αποχώρησης εταίρου - Φορολογία γονικής παροχής ή δωρεάς εταιρικών μεριδίων

(Φορολογία του κέρδους ή ωφελείας που προέρχεται από τη μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου, στην περίπτωση αποχώρησης εταίρου - Φορολογία γονικής παροχής ή δωρεάς εταιρικών μεριδίων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 1995
Αρ. Πρωτ.:1115324/2613/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 16.10.95Τ.Μ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ 1258

ΘΕΜΑ : Φορολογία του κέρδους ή ωφελείας που προέρχεται από τη μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου, στην περίπτωση αποχώρησης εταίρου - Φορολογία γονικής παροχής ή δωρεάς εταιρικών μεριδίων.

1115324/2613/Α0012/

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, φορολογείται αυτοτελώς, με συντελεστή 20%, λογιζόμενο ως εισόδημα κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή ολόκληρης επιχείρησης με τα άϋλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.τ.λ.

2. Η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση, με τη μορφή αποχώρησης εταίρου από την εταιρία, με ταυτόχρονη ανάληψη από αυτόν του κεφαλαίου που έχει καταβάλει και με παράλληλη ισόποση μείωση του κεφαλαίου της Εταιρίας.

3. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι ο αποχωρήσας εταίρος πέραν του αναληφθέντος κεφαλαίου που έχει καταβάλλει αναλαμβάνει συγχρόνως και την προκύπτουσα υπεραξία αυτού που αναφέρεται μεταξύ άλλων στα άϋλα στοιχεία της επιχείρησης, όπως αέρας επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.τ.λ. και αναλογεί στο μερίδιό του, για την ωφέλεια ή το κέρδος που αποκτά κατά την αποχώρησή του από την εταιρία, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20%.

4. Το θέμα προσδιορισμού του τυχόν κέρδους ή ωφέλειας που αποκτά ο εταίρος κατά την αποχώρησή του από την εταιρία αποτελεί ζήτημα πραγματικό που υπάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και σε περίπτωση αμφισβήτησης στην αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων.

5. Οι παραπάνω διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος εφαρμόζονται για μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων που γίνονται με αντάλλαγμα, γιατί μόνο στις μεταβιβάσεις αυτού του είδους (από επαχθή αιτία) είναι δυνατόν να προκύψει περιουσιακή επαύξηση - κέρδος ή ωφέλεια για τον μεταβιβάζοντα. Είναι αυτονόητο ότι στην περίπτωση δωρεάς ή γονικής παροχής εταιρικού μεριδίου δεν αποκτιέται από τον μεταβιβάζοντα δωρητή κ.τ.λ. κέρδος ή ωφέλεια από αυτή τη δωρεά ή γονική παροχή.

6. Το ποσό της οικείας ωφέλειας από τη δωρεά του εταιρικού μεριδίου με τα άϋλα στοιχεία της επιχείρησης (αέρα, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.τ.λ.), που αντιστοιχούν σε αυτό το εταιρικό μερίδιο, το επωφελείται ο δωρεολήπτης και λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της αντίστοιχης αξίας του μεριδίου κατά την φορολογία της οικείας δωρεάς ή γονικής παροχής (άρθρο 34 ν.δ.118/1973).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο