Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.: 22409/5.12.2005 Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ν.3386/05.

(Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ν.3386/05.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ.Κώδικας: 10559
Πληροφορίες : Γ. Μωραΐτης
Τηλ. : 210 3229524

 

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2005
Αριθ. Πρωτ. : οικ. 22409/05


 

Προς : Περιφέρειες της Χώρας,
Διευθύνσεις Αλλοδαπών και ΜετανάστευσηςΘΕΜΑ: Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ν.3386/05.

 

Σε συνέχεια της αριθ. 30/05/20.10.2005 εγκυκλίου μας, σας πληροφορούμε ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εισήλθαν στη Χώρα με θεώρηση εισόδου, οποιουδήποτε τύπου, που έχει εκδοθεί από ελληνική προξενική αρχή που εδρεύει στο εξωτερικό με ημερομηνία έκδοσης μέχρι την 31.12.2004 και προκύπτει από το διαβατήριό τους είσοδος σε χώρα μέλος του ενιαίου χώρου SCHENGEN μέχρι την 31.12.2004, έχουν το δικαίωμα υπαγωγής στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν.3386/05, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη σφραγίδα εισόδου στο διαβατήριο από τις ελληνικές υπηρεσίες των σημείων διαβατηριακού ελέγχου, καθόσον από τη χορήγηση της θεώρησης εισόδου από τις Ελληνικές προξενικές αρχές τεκμαίρεται ως τόπος προορισμού η Ελλάδα και τούτο λειτουργεί ισοδύναμα προς την σφραγίδα εισόδου.
 

Επίσης σας διευκρινίζουμε ότι το έγγραφό μας αριθ. 20798/23.11.2005 αναφέρεται στους υπηκόους τρίτων χωρών που εισήλθαν στην ελληνική επικράτεια με ομαδική θεώρηση εισόδου, χωρίς να τεθεί στο διαβατήριό τους σφραγίδα εισόδου από τις υπηρεσίες των σημείων διαβατηριακού ελέγχου. Αντίθετα σε περίπτωση που το διαβατήριό τους σφραγίστηκε από τις αρχές διαβατηριακού ελέγχου, αυτοί μπορούν να αποδείξουν τη διαμονή τους στη Χώρα μέχρι 31.12.2004.
 

Παρακαλούμε για την άμεση κοινοποίηση του παρόντος στους Ο.Τ.Α. της χωρικής σας αρμοδιότητας.

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘ. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο