Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.: 21572/23.11.2005 Αιτήματα χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, τα οποία εκκρεμούν στις υπηρεσίες σας.

(Αιτήματα χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, τα οποία εκκρεμούν στις υπηρεσίες σας.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ.Κώδικας: 10559
Τηλ. : 2103316910
 

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2005
Αριθ. Πρωτ.: οικ.21572/05


 

Προς :1.Περιφέρειες της χώρας
Δ/νσεις Αλλοδαπών &
Μετανάστευσης
2.Δήμους και Κοινότητες της
χώρας

 

ΘΕΜΑ :Αιτήματα χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, τα οποία εκκρεμούν στις υπηρεσίες σας.


Όπως ήδη γνωρίζετε, για την υπαγωγή υπηκόων τρίτων χωρών στις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 11 του ν.3386/05, ένα από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά απόδειξης της διαμονής τους στη χώρα, είναι και η υποβολή αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους μέχρι 31-12-2004.Αυτό προκύπτει από την βεβαίωση καταχώρησης αιτήματος της υπηρεσίας μας ή την απορριπτική απόφασή μας επί του σχετικού αιτήματος.
 

Για το λόγο αυτό και προκειμένου να δοθεί δυνατότητα υπαγωγής στις ανωτέρω διατάξεις, σε υπηκόους τρίτης χώρας οι οποίοι, υπέβαλαν αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στην υπηρεσία σας και πρωτοκολλήθηκε μέχρι 31-12-2004 και δεν έχει διαβιβασθεί στην υπηρεσία μας, παρακαλούμε να τις διαβιβάσετε στην υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι 05.12.2005.
 

Για να υπαχθούν στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι στις ρυθμίσεις της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν.3386/05, θα πρέπει να προσέλθουν στην Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης του Υπουργείου μας προκειμένου να τους χορηγηθεί σχετική βεβαίωση.

 

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝ. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο