Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.: 21571/23.11.2005 Υπαγωγή υπηκόων τρίτων χωρών στις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 11 του ν.3386/05.

(Υπαγωγή υπηκόων τρίτων χωρών στις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 11 του ν.3386/05.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ.Κώδικας: 10559
Τηλ. : 2103316910
 

Αθήνα, 23-11-2005
Αριθ. Πρωτ.: οικ 21571/2005


 

Προς :Υπουργείο Εξωτερικών
Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης
Εσωτερικών Υποθέσεων & SCHENGEN

(Με την παράκληση να ενημερωθούν οι αλλοδαπές προξενικές αρχές στην χώρα μας)


ΘΕΜΑ :Υπαγωγή υπηκόων τρίτων χωρών στις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 11 του ν.3386/05.

.
Με την αριθμ. 30/Α.Π.19470/20-10-2005 εγκύκλιό μας έγιναν δεκτά τα εξής:
 

Σε περιπτώσεις που υπήκοοι τρίτης χώρας προσκομίσουν ως αποδεικτικό στοιχείο διαμονής στη χώρα μέχρι την 31-12-2004 διαβατήριο, το οποίο έχει εκδοθεί από αλλοδαπή προξενική αρχή στην Ελλάδα μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία, τούτο λειτουργεί ισοδύναμα με την θεώρηση εισόδου.
 

Συνεπώς, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υφίσταται στο διαβατήριο σχετική εγγραφή ότι εκδόθηκε από την συγκεκριμένη προξενική αρχή που εδρεύει στη χώρα μας και η ημερομηνία έκδοσής του να είναι πριν την 31-12-2004. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπου δεν εμφανίζονται οι ανωτέρω εγγραφές επί του διαβατηρίου, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτό αποτελεί αποδεικτικό της διαμονής του στη χώρα μέχρι 31-12-2004.
 

 

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝ. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο