Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.: 20798/23.11.2005 Παροχή πληροφοριών, σχετικά με τις ομαδικές θεωρήσεις εισόδου στη χώρα υπηκόων τρίτων χωρών και τη δυνατότητα υπαγωγής τους στις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 11 του ν.3386/05.

(Παροχή πληροφοριών, σχετικά με τις ομαδικές θεωρήσεις εισόδου στη χώρα υπηκόων τρίτων χωρών και τη δυνατότητα υπαγωγής τους στις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 11 του ν.3386/05.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ.Κώδικας: 10559
Τηλ. : 2103316910
 

Αθήνα,23-11-2005
Αριθ. Πρωτ.: 20798/2005


Προς :Περιφέρειες της χώρας
Δ/νσεις Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
(Με την παράκληση να ενημερωθούν οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας)


ΘΕΜΑ :Παροχή πληροφοριών, σχετικά με τις ομαδικές θεωρήσεις εισόδου στη χώρα υπηκόων τρίτων χωρών και τη δυνατότητα υπαγωγής τους στις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 11 του ν.3386/05.
Σχετ:
Το υπ΄ αριθμ. 3497.13/110/ΑΣ2764/08-11-2005 έγγραφο του Υ.Π.Ε.Ξ.

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, φωτ/φο του οποίου σας επισυνάπτουμε, σας γνωρίζουμε ότι στις περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει στη χώρα με ομαδική θεώρηση εισόδου και δεδομένου της αντικειμενικής αδυναμίας που υπάρχει σχετικά με τον έλεγχο της εισόδου και εξόδου αυτών από τη χώρα, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή τους στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν.3386/05.
 

Δυνατότητα υπαγωγής υπάρχει μόνο για τον επικεφαλής της ομάδας, ο οποίος έχει ατομικό διαβατήριο με επικολλημένη σε αυτό αντίστοιχη θεώρηση εισόδου.

 

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝ. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο