Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.: 20310/31.10.2006 Παροχή διευκρινίσεων για την ανανέωση αυτοτελούς άδειας διαμονής.

(Παροχή διευκρινίσεων για την ανανέωση αυτοτελούς άδειας διαμονής.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ.Κώδικας: 105 63
Πληροφορίες : Γ. Μωραΐτης
Τηλ. : 210 3229524

 

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2006
Αριθ. Πρωτ. : 20310/06


 

Προς : Περιφέρεια Αττικής,
Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Δυτικής Αττικής & Πειραιά.

Ταχ. Δ/νση: Ευριπίδου 50, Τ.Κ. 185 32, ΠΕΙΡΑΙΑΣ.

 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για την ανανέωση αυτοτελούς άδειας διαμονής.
Σχετ.:
Το αριθ. Φ.8.000.000/31284/12.10.2006 έγγραφό σας..

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με την χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής που εκδίδεται σε ανανέωση αυτοτελούς άδειας διαμονής έχουμε να παρατηρήσουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 60 του ν.3386/05, για τα τέκνα η διάρκεια της αυτοτελούς άδειας διαμονής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται ανά έτος και σε κάθε περίπτωση έως και την συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους. Περαιτέρω ανανέωσή της επιτρέπεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του ιδίου νόμου.
 

Με την αριθ. οικ. 24103/15.12.2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τον καθορισμό απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3386/05, ορίζεται ότι η ανωτέρω άδεια διαμονής μπορεί να ανανεωθεί με την προσκόμιση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, όπως περιγράφονται στα οικεία άρθρα, με εξαίρεση την υποχρέωση λήψης ειδικής θεώρησης εισόδου.
 

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει σαφώς πως δεν πρόκειται για ανανέωση της ισχύουσας άδειας διαμονής για τον ίδιο λόγο, αλλά για μετάπτωση σε διαφορετικό καθεστώς και σε διαφορετικό τύπο άδειας διαμονής και για τον λόγο αυτό απαιτείται η υποβολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών για την χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής.
 

Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε ότι, στις περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι αυτοτελούς άδειας διαμονής και με την συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους επιθυμούν να την ανανεώσουν κατά τα ανωτέρω, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής, τόσο ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όσο και ως προς την χρονική διάρκεια ισχύος της. 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ


Α. ΜΑΡΚΑΚΗ
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο