Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.: 19596/25.10.2007 Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3386/05 - Έλεγχος των αιτήσεων για ανανέωση άδειας διαμονής.

(Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3386/05 - Έλεγχος των αιτήσεων για ανανέωση άδειας διαμονής.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 105 63
Πληροφορίες : Γ. Μωραΐτης
Τηλ. : 210 3741269

 

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ. : Φ. 219825/19596/07


 

Προς: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
Τμήμα Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Ν. Καστοριάς.

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, Τ.Κ. 52 100, ΚΑΣΤΟΡΙΑ.


ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3386/05 - Έλεγχος των αιτήσεων για ανανέωση άδειας διαμονής.
Σχετ.:
Το αριθ. 98795/2433/26.09.2007 έγγραφό σας.


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και με βάση τα συνημμένα σ’ αυτό, σας παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις.
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν.3386/05, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του 3536/07, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι άδειας διαμονής για εργασία μπορούν να εργασθούν σε άλλο νομό της ίδιας ή διαφορετικής Περιφέρειας, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής τους, χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής έγκρισης, τηρουμένων βεβαίως των υποχρεώσεων οι οποίες απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 73 και 86 του ν.3386/05.
 

Η μη τήρηση από τον υπήκοο τρίτης χώρας των υποχρεώσεων, οι οποίες απορρέουν από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν.3386/05, συνεπάγεται την επιβολή του προστίμου που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 87 του ιδίου νόμου.
 

Σε κάθε περίπτωση, εάν από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι ο κύκλος των βιοτικών του σχέσεων βρίσκεται σε άλλο νομό και παρά ταύτα αιτείται άδειας διαμονής από την υπηρεσία σας, χωρίς να προσκομίζει στοιχεία που να αποδεικνύουν την αλλαγή του τόπου διαμονής του (π.χ. σύμβαση εργασίας, μισθωτήριο συμβόλαιο κ.λ.π.), τεκμαίρεται η προσπάθεια παραπλάνησης της υπηρεσίας και καταστρατήγησης των διατάξεων του νόμου, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.3386/05 οι αιτήσεις για την χορήγηση ή και ανανέωση αδειών διαμονής κατατίθενται στον Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του αιτούντος και συνεπώς η σχετική αίτηση θα πρέπει να απορριφθεί.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ


Α. ΜΑΡΚΑΚΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο