Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-10-1995 ]

ΠΟΛ.1257/16.10.1995 Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων με την ΑΥΟ 1049691/3184/ΠΟΛ. 1099/94

(Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων με την ΑΥΟ 1049691/3184/ΠΟΛ. 1099/94)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 1995
Αρ.Πρωτ. 1115380/1012/0009Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 16.10.1995/ΜΠ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΆ & ΒΆ

ΠΟΛ 1257

ΘΕΜΑ : Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων με την ΑΥΟ 1049691/3184/ΠΟΛ.1099/1994.

1115380/1012/009Β/ΠΟΛ. 1257/16.10.1995

Σε συνέχεια της διαταγής μας 1093212/6705/0009Α/ΠΟΛ.1209/08.08.1995, σχετικά με το θέμα, σας στέλνουμε υπόδειγμα Πρόσκλησης, ώστε ν' απευθύνετε παρόμοια, προ της 31.10.95, σε όλους τους φορολογούμενους που δεν έχουν αποδεχθεί μέχρι τώρα το ειδικό εκκαθαριστικό σημείωμα που τους έστειλε το ΚΕΠΥΟ.
Ακόμα, οι ΔΟΥ που έχουν υποθέσεις για τις οποίες τα ειδικά σημειώματα θα συντάξουν άλλες ΔΟΥ, παρακαλούνται να παράσχουν αμέσως στις τελευταίες τ' απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες, ώστε να ολοκληρωθεί, μέσα στην προθεσμία που τέθηκε, η σύνταξη και των τελευταίων ειδικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων.
Οι ΔΕΣ ΔΟΥ, στις οποίες κοινοποιούμε το παρόν, παρακαλούνται να εποπτεύσουν επισταμένως την όλη εργασία και να μας αποστείλουν, χωρίς άλλη ειδοποίηση, το αργότερο μέχρι 6.11.95 κατάσταση με τα παρακάτω στοιχεία, όπως θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι και τις 31.10.95 συνολικά και χωριστά για κάθε ΔΟΥ της αρμοδιότητάς τους:

Ι. Αριθμός υποθέσεων, για τις οποίες δεν συντάχθηκαν ειδικά σημειώματα.
ΙΙ. Αριθμός ειδικών σημειωμάτων που συντάχθηκαν.
ΙΙΙ. Αριθμός ειδικών σημειωμάτων που έγιναν αποδεκτά.
ΙV. Ποσά φόρου βεβαιώθηκαν στο εισόδημα και στο Φ.Π.Α.
V. Αριθμός ειδικών σημειωμάτων που συντάχθηκαν και δεν στάλθηκαν ακόμα στο ΚΕΠΥΟ για εκκαθάριση.

Εφ' όσον σε κάποια ΔΟΥ υπάρχουν ακόμα υποθέσεις για τις οποίες δεν συντάχθηκαν τα ειδικά σημειώματα, να μας αναφερθούν οι λόγοι της καθυστέρησης.


Πρόσκληση

Με τις διατάξεις της με αριθ. 1049691/3184/0009Α/ΠΟΛ.1099/1994 απόφασης του Υπ. Οικονομικών προβλέπεται η περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων φορολ. εισοδήματος και λοιπών συναφών αντικειμένων.
Με την παρούσα πρόσκληση, η οποία γίνεται ύστερα από την με αριθ. 1093212/6705/0009Α/ΠΟΛ.1209/1995 δ/γή Υπ. Οικονομικών, σας παρέχεται η δυνατότητα, εντός πέντε (5) ημερών από την επόμενη της κοινοποίησής της, να
προσέλθετε στην υπηρεσία μας και να αποδεχθείτε το ειδικό εκκαθαριστικόσημείωμα το οποίο ήδη σας έχει αποσταλεί από το ΚΕΠΥΟ.
Αλλά και στην περίπτωση που δεν παραλάβατε ακόμα τέτοιο σημείωμα, έχετε τη δυνατότητα να προσέλθετε, για να περαιώσετε την υπόθεσή σας, μέσα στην παραπάνω προθεσμία.
Εάν δεν επιθυμείτε την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεών σας με τη διαδικασία της ανωτέρω Υπουργικής απόφασης, τότε αυτές θα πρέπει να περαιωθούν με τη διαδικασία του τακτικού ελέγχου.
Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε, μέσα στην ίδια προθεσμία των 5 ημερών, να προσκομίσετε όλα τα βιβλία - στοιχεία της επιχείρησής σας που τηρήθηκαν στα οικονομικά έτη που εκκρεμούν.

Ο Προϊστάμενος ΔΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο