Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.: 12244/3.9.2007 Παροχή διευκρινίσεων. Σχετ.: Το αριθ. 079457/06.06.2007 έγγραφο.

(Παροχή διευκρινίσεων. Σχετ.: Το αριθ. 079457/06.06.2007 έγγραφο.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ.Κώδικας:  105 63
Πληροφορίες : Γ. Μωραΐτης
Τηλ. : 210 3741269   


Αθήνα, 3  Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: Φ. 215047/12244/07


Προς : Δήμο Αθηναίων,
Δ/νση Αλλοδαπών.
Ταχ.Δ/νση: Μαιζώνος 45,
Τ.Κ. 104 38, ΑΘΗΝΑ


ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων.
Σχετ.: Το αριθ. 079457/06.06.2007 έγγραφό σας.


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάσατε το αριθ. 2707.07.2.2/11.05.2007 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη, αναφορικά με την διαδικασία ενημέρωσης πληρεξουσίων δικηγόρων υπηκόων τρίτων χωρών, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.3386/05, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου του άρθρου 14 του ν.3536/07 και ισχύουν ορίζουν πως «Με την επιφύλαξη της καθιέρωσης του αυτοτελούς εγγράφου, η υποβολή αίτησης για αρχική χορήγηση άδειας διαμονής ή για κάθε ανανέωση αυτής μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του υπηκόου τρίτης χώρας είτε με εκπροσώπησή του από πληρεξούσιο δικηγόρο, είτε από συζύγους, ανιόντες και ενήλικους κατιόντες. Η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος αποκλειστικώς από αστυνομική αρχή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σχετική πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος αποκλειστικώς από αστυνομική αρχή και με τη προϋπόθεση τήρησης της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του νόμου αυτού».

2. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι και για την ενημέρωση του υπηκόου τρίτης χώρας, σχετικά με την πορεία του φακέλου του, απαιτείται σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση, ανάλογη αυτής που απαιτείται για την κατάθεση αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής χωρίς περιορισμό της ιδιότητας του εξουσιοδοτούμενου προσώπου.

3. Κατόπιν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι η πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη, για την χορήγηση στον πληρεξούσιο δικηγόρο ακριβούς αντιγράφου του πληρεξουσίου του δικηγόρου κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης, το οποίο αυτός θα εμφανίζει κάθε φορά που αιτείται παροχής πληροφοριών, είναι δυνατή, εφόσον ζητήσει τούτο ο πληρεξούσιος δικηγόρος και με την προϋπόθεση ότι στην εξουσιοδότηση θα αναφέρεται ρητώς ότι αυτή δίδεται και για την παρακολούθηση της πορείας του σχετικού φακέλου του.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣΤΑΥΡ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο