Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.: 11682/23.6.2006 Παράβολα για την άδεια διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών.

(Παράβολα για την άδεια διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ.
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ.  Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση:  Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 105 63
Τηλ. : 210 32 29 937
Email: [email protected]       Αθήνα,  23 Ιουνίου 2006
Α.Π : οικ. 11682/06   
                       
  

Προς:
Περιφέρειες της χώρας
Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης και
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

   

ΘΕΜΑ: «Παράβολα για την άδεια διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών».Όπως σας είναι γνωστό, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 92, παρ.1 και 2 του ν.3386/05, από 1.1.2006 τα παράβολα του άρθρου αυτού εισπράττονται μόνο με την έκδοση αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης υπηρεσία, δηλαδή τους Δήμους και τις Κοινότητες τις χώρας. Ωστόσο, όπως μας γνώρισε το Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, μεγάλος αριθμός παραβόλων ακυρώνονται σε καθημερινή βάση από τις Δ.Ο.Υ. της χώρας.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να επισημάνετε στους ΟΤΑ χωρικής σας αρμοδιότητας ότι η χορήγηση των σχετικών παραβόλων θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και αφού ελεγχθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής του αιτούντος. Επίσης, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας επιμένει να καταθέσει σχετική αίτηση, μολονότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις  του νόμου, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο, δεδομένου ότι αυτό είναι συνυφασμένο με την άσκηση του αιτήματος και όχι με την τελική έκβαση της υπόθεσης. Εφόσον τελικά γίνει η κατάθεση της αίτησης και το αίτημα απορριφθεί, διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, δεν υφίσταται δυνατότητα επιστροφής του καταβληθέντος παραβόλου.

Τέλος, δεδομένου ότι το παράβολο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, σας γνωρίζουμε ότι θα γίνονται δεκτά τα παράβολα που έχουν από άλλο Δήμο από αυτόν στον οποίο τελικά κατατίθενται.


Παρακαλούμε για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ χωρικής σας αρμοδιότητας. 
                                             
                                                                        
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 
                                                                                 
ΑΘ. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο