Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.: 6979/12.6.2007 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με μεταφράσεις ξενόγλωσσων πιστοποιητικών υπηκόων τρίτων χωρών από δικηγόρους.

(Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με μεταφράσεις ξενόγλωσσων πιστοποιητικών υπηκόων τρίτων χωρών από δικηγόρους.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
 
Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 105 63, Αθήνα
Πληροφορίες : 210 37 41 218
                     210 37 41 268
email: [email protected] ypes. gr 
fax: 210 37 41 239            
 
ΕΠΕΙΓΟΝ         

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2007
Α.Π.  6979/07
          
    
Προς:
Περιφέρειες της χώρας
Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης &
Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί
άμεσα στους Ο.Τ.Α. χωρικής σας αρμοδιότητας )                   Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με μεταφράσεις ξενόγλωσσων πιστοποιητικών υπηκόων τρίτων χωρών από δικηγόρους»


Σχετ.:Το με Α.Π. 102744/588/2007 έγγραφο της Δ/νσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και ύστερα από σχετικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας αναφορικά με το εν θέματι ζήτημα, κρίνουμε σκόπιμο να σας διευκρινίσουμε ότι αυτό αφορά αποκλειστικά στις περιπτώσεις πολιτογράφησης ομογενών υπηκόων Αλβανίας και δεν έχει ισχύ για τους υπηκόους τρίτων χωρών που υπάγονται στις διατάξεις του ν.3386/2005(ΦΕΚ 212 Α΄) όπως ισχύει.

Κατόπιν τούτου, στις περιπτώσεις μεταφράσεων ξενόγλωσσων πιστοποιητικών (π.χ. γέννησης, γάμου, οικογενειακής κατάστασης) στην ελληνική γλώσσα από δικηγόρους, αυτά οφείλουν να γίνονται αποδεκτά από τις αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της χώρας, εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες εκ του άρθρου 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν.Δ.3026/1954, ΦΕΚ 235 Α΄) προϋποθέσεις, ήτοι εάν οι εν λόγω μεταφράσεις συνοδεύονται από το μεταφρασθέν έγγραφο και υπάρχει βεβαίωση του δικηγόρου με ημερομηνία και υπογραφή, η οποία θα αναφέρει ότι η μετάφραση αφορά στο συγκεκριμένο ξενόγλωσσο έγγραφο, διαφορετικά αυτή δε θα λαμβάνεται υπόψη.

                                                                                            

Ο Γεν. Γραμματέας 

Π. Γεωργιάδης                                                              
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο