Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-06-2009 ]

Αριθ.Πρωτ.: 1897/30.1.2007 Παροχή διευκρινίσεων για την υποβολή αίτησης για έγκριση οικογενειακής επανένωσης των μελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας.

(Παροχή διευκρινίσεων για την υποβολή αίτησης για έγκριση οικογενειακής επανένωσης των μελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ.Κώδικας: 105 63
Πληροφορίες : Γ. Μωραΐτης
Τηλ. : 210 3229524

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2007

Αριθ. Πρωτ. :οικ. 1897/07

 

Προς: Περιφέρειες της Χώρας,
Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για την υποβολή αίτησης για έγκριση οικογενειακής επανένωσης των μελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας.

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα, αναφορικά με την διαδικασία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο υπήκοος τρίτης χώρας, για την έγκριση εισόδου των μελών της οικογένειάς του για λόγους οικογενειακής επανένωσης, σας παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις προς την κατεύθυνση της σωστής εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας.
 

Όπως σας είναι γνωστό με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Π.Δ. 131/2006 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης» (ΦΕΚ 143 Α’), καθορίζονται τα δικαιολογητικά που, υποχρεωτικά, υποβάλλει ο συντηρών υπήκοος τρίτης χώρας που επιθυμεί την έγκριση εισόδου για τα μέλη της οικογένειάς του. Στα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν περιλαμβάνεται η υποχρέωση υποβολής φωτοαντιγράφου του διαβατηρίου των μελών της οικογένειας , για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση.
 

Η προσκόμιση απλού και όχι επικυρωμένου φωτοαντίγραφου του διαβατηρίου των μελών της οικογένειας, για τα οποία ζητείται η έγκριση εισόδου είναι προαιρετική και έχει το χαρακτήρα της διασφάλισης του υπηκόου τρίτης χώρας ότι τα σχετικά ονοματεπωνυμικά στοιχεία θα αναγραφούν σωστά, ώστε να αποφευχθεί περιττή αλληλογραφία και άσκοπη καθυστέρηση στη χορήγηση της ειδικής θεώρησης εισόδου.
 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας.


Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ


Α. ΜΑΡΚΑΚΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο