Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-06-2009 ]

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 22/12.3.2009 Η άδεια οδήγησης και το ατομικό βιβλιάριο υγείας, ως μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών.

(Η άδεια οδήγησης και το ατομικό βιβλιάριο υγείας, ως μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ
 

Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41 - 43
Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :Κυριακή Σταύρου
Τηλέφωνο : 210-52.42.802
FAX : 210-52.22.994
E-mail : [email protected]
Βαθμός Ασφαλείας
………………………………
 

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2009
Αριθμ. Πρωτ. Γ99/16

Βαθμός Προτεραιότητας
 --------------------------
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Αριθμ.: 22

 

ΠΡΟΣ:
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α΄
 

Θ Ε Μ Α : Η άδεια οδήγησης και το ατομικό βιβλιάριο υγείας, ως μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών.

Σας κοινοποιούμε την με αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.1640/21-1-09 Εγκύκλιο τουΥπουργείου Εσωτερικών, που μας διαβίβασε η Γενική Γραμματεία ΚοινωνικώνΑσφαλίσεων με το με αριθ. Φ.80020/2437/509/11-2-09 έγγραφό της, αναφορικά με την διεύρυνση των αποδεικτικών μέσων των στοιχείων της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ( άρθρο πρώτο ν.2690/99) ως μέσα απόδειξης των στοιχείων ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών ορίζονται : το δελτίο ταυτότητας ή η σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο (Σχετ. Εγκ. 73/00).

Με το άρθρο 25 (Στοιχεία αιτήσεων προς την Διοίκηση) του ν.3731/08 (ΦΕΚ263/Α΄/23-12-08) το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του Κ.Δ.Δ.αντικαθίσταται ως εξής:

 «4.Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση όταν πρόκειται για Έλληνες Πολίτες, αποδεικνύονται, από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.

 Κατά συνέπεια διευρύνονται τα αποδεικτικά μέσα των στοιχείων της ταυτότητας των Ελλήνων Πολιτών και συμπεριλαμβάνονται πλέον σε αυτά εκτός από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση ή το διαβατήριο και η άδεια οδήγησης καθώς και το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.

Ως εκ τούτου οι Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π. κατά συνέπεια και οι υπηρεσίες μας υποχρεούνται να αποδέχονται για την διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας(π.χ. υποβολή αιτήσεων προς την Διοίκηση, παραλαβή τελικών διοικητικών πράξεων,βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερόμενου, επικύρωση αντιγράφων κ.λ.π.) ως μέσα απόδειξης των στοιχείων ταυτότητας των Ελλήνων Πολιτών :
- Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας .
Γίνεται δεκτό και το δελτίο «παλαιού» τύπου ή «κομμένης» αστυνομικής
ταυτότητας (Σχετ. Εγκ. 47/08).
- Τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής (όταν έχουν κατατεθεί τα
δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου ταυτότητας).
- Το διαβατήριο.
Γίνεται δεκτό και το διαβατήριο παλαιού τύπου (Σχετ. Εγκ. 47/08).
- Την άδεια οδήγησης.
- Το ατομικό Βιβλιάριο Υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.
 

Είναι προφανές ότι κατά τις συναλλαγές των Πολιτών με την Διοίκηση επιβάλλεται η επίδειξη του πρωτοτύπου των προαναφερομένων εγγράφων.Επισημαίνεται η υποχρέωση των υπηρεσιών μας για την εφαρμογή της παρούσης για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων μας.
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματειακής Υποστήριξης και
Διοικητικής Μέριμνας
ΡΟΥΜΠΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ


 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο