Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-10-1995 ]

ΠΟΛ.1251/4.10.1995 Εντυπα Παράβολα Δημοσίου

(Εντυπα Παράβολα Δημοσίου)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 1994
Αρ.Πρωτ.. 1111712/8792/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ 9η ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'

ΠΟΛ 1251

ΘΕΜΑ: "Έντυπα Παράβολα Δημοσίου".

1111712/8792/0016/ΠΟΛ.1251/4.10.1994

Με αφορμή κρούσματα πλαστογράφησης εντύπων παραβόλων του Δημοσίου τα οποία προσκομίζονται σε διάφορες Υπηρεσίες του Κράτους και προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου και να αποφευχθούν τυχόν καταλογισμοί των υπευθύνων υπαλλήλων, σας πληροφορούμε τα εξής:

Τα έντυπα παράβολα φέρουν υδατογράφημα ασφαλείας (τα γράμματα Υ Ο) σε όλο το σώμα του εντύπου, το οποίο είναι ευκρινέστατο όταν το έντυπο υψωθεί και εκτεθεί στο φως.
Επομένως όλες οι Υπηρεσίες του Δημοσίου και τα Ν.Π.Δ.Δ. που δέχονται έντυπα παράβολα, κατά την παραλαβή τους, πρέπει να κάνουν σχολαστικό έλεγχο, τόσο για τη γνησιότητά τους (υδατογράφημα) όσο και για την αναγραφή επ ' αυτών των στοιχείων του καταθέτη.
Σε περίπτωση εμφάνισης πλαστών παραβόλων θα ειδοποιούν αμέσως το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, προκειμένου να επιληφθεί του θέματος. Παράλληλα ο προσκομίζων το πλαστό παράβολο θα καταθέτει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, που θα αναγράφει από που το προμηθεύτηκε. Η Δήλωση αυτή θα διαβιβάζεται στην Δ/νση
Ελέγχνω (Τμήμα Γ') με επείγον διαβιβαστικό έγγραφο για τη διενέργεια ελέγχου και Ενορκης Διοικητικής εξέτασης.
Η έρευνα που θα ακολουθήσει είναι ανεξάρτητη από την υπόθεση του καταθέτη, η οποία εξελίσσεται κανονικά μετά την αντικαστάσταση του πλαστού παραβόλου με νέο γνήσιο.

Οι Επιθ/τές του Υπουργείου Οικονομικών στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται:

α) Να διενεργήσουν οίκοθεν έρευνα σε όλες τις Δ/νσεις ή Τμήματα Συγκοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών που εδρεύουν στη χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. που εποπτεύουν ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες & Ν.Π.Δ.Δ. που δέχονται έντυπα Παράβολα του Δημοσίου και
β) να δώσουν γραπτές οδηγίες στις Δ.Ο.Υ. για διενέργεια ελέγχου όλων των κέντρων διάθεσης εντύπων Παραβόλων (π.χ. Κυλικεία - Περίπτερα) και να μας γνωρίσουν το αποτέλεσμα το συντομότερο δυνατό, υποβάλλοντας σχετική έκθεση ελέγχου σε δύο αντίτυπα.
Οι Δ/νσεις Διοικητικού των Υπουργείων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλες τις Υπηρεσίες & Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν, εφιστώντας την προσοχή των υπαλλήλων τους, για την ακριβή τήρηση των προαναφερομένων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο