Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-09-1995 ]

ΠΟΛ.1248/29.9.1995 Παράταση της προθεσμίας καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, που η εκκαθάρισή του έγινε στις 31.8.95

(Παράταση της προθεσμίας καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, που η εκκαθάρισή του έγινε στις 31.8.95)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 1995
Αριθ.Πρωτ.: 1109542/8704-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
1. Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12)
2. Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Δ16)

ΠΟΛ 1248

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, που η εκκαθάρισή του έγινε στις 31.8.95.

1109542/8704-20/0016/

Εχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη του άρθρου 8 του ν.1284/1982 (ΦΕΚ 114Α'), με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής χρεών προς το Δημόσιο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Το γεγονός ότι από το ΚΕΠΥΟ έγιναν εκκαθαρίσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικ. έτους 1995 την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 1995 με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ικανός χρόνος για την παραλαβή από τους υποχρέους του εκκαθαριστικού σημειώματος για την καταβολή του φόρου.

3. Την αριθ. 1026431/268/0006Α'/2.3.94 (ΦΕΚ 154Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Παρατείνουμε μέχρι 16 Οκτωβρίου 1995 την προθεσμία καταβολής του βάση δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1995, η εκκαθάριση του οποίου έγινε από το ΚΕΠΥΟ με ημερομηνία 31 Αυγούστου 1995.
Η παραπάνω ημερομηνία λήξης πληρωμής αναγράφεται από το ΚΕΠΥΟ στα σχετικά προεκδιδόμενα μηχανογραφικά αποδεικτικά είσπραξης.
Η παράταση ισχύει μόνο για τους οφειλέτες που έλαβαν εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικ. έτους 1995 με ημερομηνία εκκαθάρισης 31 Αυγούστου 1995 και θα καταβάλουν το φόρο εισοδήματος ολικά ή την πρώτη δόση αυτού μέχρι την ημερομηνία της παράτασης.

Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο