Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-09-1995 ]

ΠΟΛ.1247/26.9.1995 Μεταβολή της καθ ύλην αρμοδιότητας των ΔΟΥ Υδρας και Νεάπολης Λακωνίας

(Μεταβολή της καθ ύλην αρμοδιότητας των ΔΟΥ Υδρας και Νεάπολης Λακωνίας)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Μεταβολή της καθ' ύλην αρμοδιότητας των ΔΟΥ Υδρας και Νεάπολης Λακωνίας

1108773/1176/0006Α'/

ΠΟΛ 1247

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 32 του Ν.1828/89 "Αναμόρφωση Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 2Α'), και β) του άρθρου 5 παρ. 5 του Π.Δ.551/88 "Οργανισμός Νομαρχιών - Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών" (ΦΕΚ 259Α').

2. Την αριθμ. 1129854/1199/0006Α'/18.11.94 απόφασή μας, με την οποία περιορίστηκε μέχρι 31.12.1995 η καθ' ύλη αρμοδιότητα των ΔΟΥ Υδρας και Νεάπολης Λακωνίας.

3. Την αδυναμία άσκησης από 1.1.1996 των αρμοδιοτήτων, που καθορίζονται από τις διατάξεις με στοιχεία α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Π.Δ.551/88, από τις ΔΟΥ Υδρας και Νεάπολης Λακωνίας.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε όπως, η καθ' ύλη αρμοδιότητα των ΔΟΥ Υδρας και Νεάπολης Λακωνίας, περιοριστεί στην οριζόμενη από τις διατάξεις των παραγράφων 1 με στοιχεία γ', δ', ε' και 2 του άρθρου 5 του Π.Δ.551/88 μέχρι 30.6.1996.
2. Τις αρμοδιότητες των διατάξεων με στοιχεία α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Π.Δ.551/88 εξακολουθούν να ασκούν οι μέχρι 31.3.1989 αρμόδιες ΔΟΥ, για το χρονικό διάστημα της προηγούμενης παραγράφου.
3. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
4. Η απόφασης αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο