Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-09-1995 ]

ΠΟΛ.1243/25.9.1995 Διαδικασία εισαγωγής των παιδιών των ασφαλισμένων του δημοσίου σε ιδρύματα χρόνιων παθήσεων μη επιδοτούμενα από το Κράτος

(Διαδικασία εισαγωγής των παιδιών των ασφαλισμένων του δημοσίου σε ιδρύματα χρόνιων παθήσεων μη επιδοτούμενα από το Κράτος)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Διαδικασία εισαγωγής των παιδιών των ασφαλισμένων του δημοσίου σε ιδρύματα χρόνιων παθήσεων μη επιδοτούμενα από το Κράτος

1106357/1556/0001Α/

ΠΟΛ 1243

Σας στέλνουμε, αντίγραφο του Αρ. Πρωτ. 48Α/ΟΙΚ.7271/31.8.1995 εγγράφου του Υπουργείου Υγείας-Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με το οποίο γνωστοποιείται ότι στο ΦΕΚ 679/2.8.1995 δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. Υ8α/5280/20.7.1995 Υπουργική Απόφαση με το ανωτέρω θέμα για ενημέρωσή σας και παρακαλούμε για περαιτέρω ενέργειες.

Υ8α/οικ.7271/31.8.1995
Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ 679/2.8.1995 δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. Υ8α/5280/20.7.1995 Υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται η διαδικασία εισαγωγής των παιδιών των ασφαλισμένων του Δημοσίου σε Ιδρύματα χρονίων παθήσεων μη επιδοτούμενα από το Κράτος.
Σας επισημαίνουμε ότι τα φάρμακα που τυχόν θα χρειαστούν οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, θα τα προμηθεύονται τα εν λόγω θεραπευτήρια με τιμολόγιο επ' ονόματί τους και για λογαριασμό του ασθενή, το οποίο θα υποβάλλουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά νοσηλείας για εξόφληση, στην Δ/νση Υγείας της οικείας Νομαρχίας.
Σας παραθέτουμε όπως έχει το κείμενο της απόφασης.

"Διαδικασία εισαγωγής σε ιδρύματα Χρονίων Παθήσεων μη επιδοτούμενα από το Κράτος
Αριθμ. Υ8α/5280

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Β.Δ.665/62 (ΦΕΚ 167/62 τ.Α') όπως έχουν τροποποποιηθεί και ισχύουν έως σήμερα.
2. Τις διατάξεις του αριθμ. 133 του Νόμου 2071/92 (ΦΕΚ 123 τ.Α').
3. Την αριθμ. ΔΥ/3α/οικ.370/94 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, ότι, η εισαγωγή των παιδιών των τακτικών δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων και των πολιτικών και στρατιωτικών συνταξιούχων που πάσχουν από βαρείας μορφής, σωματική ή πνευματική αναπηρία σε ιδρύματα χρονίων παθήσεων μη επιδοτούμενα από το Κράτος ενεργείται κατόπιν γνωματεύσεως της οικείας
Δευτεροβαθμίου Υγειονομικής Επιτροπής, μετά από ιατρική γνωμάτευση ειδικού κατά περίπτωση Διευθυντή γιατρού Κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου ή του νομίμου αναπληρωτή του.

2. Η διαδικασία σύνταξης υποβολής και εκκαθάρισης των σχετικών λογαριασμών είναι η ίδια που ισχύει για τις ιδιωτικές κλινικές που συνεργάζονται με το Δημόσιο.

3. Στο Ημερήσιο νοσήλειο που καταβάλει το Δημόσιο και το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 133 του Νόμου 2071/92, περιλαμβάνονται οι δαπάνες διατροφής παραμονής και περίθαλψης την οποία εκ του Νόμου υποχρεούται να παρέχει το ίδρυμα, εκτός από την αξία των φαρμάκων.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει ένα μήνα μετά την δημοσίευσή της".ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο