Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-05-2009 ]

1043614/207/0015/28.4.2009 Μη υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης επιμελητηρίου κατά τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων οικοδόμων που παρέχουν χειρωνακτική εργασία

(Μη υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης επιμελητηρίου κατά τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων οικοδόμων που παρέχουν χειρωνακτική εργασία)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 28  4 2009
Αρ. Πρωτ.: 1043614/207/0015
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η  ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                         
Ταχ.Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10        
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ
       

Θέμα :Μη υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης επιμελητηρίου κατά τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων οικοδόμων που παρέχουν χειρωνακτική εργασία


Σχετ.: Το υπ’ αριθ. 191/23.2.2009 υπόμνημα της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας.
Με αφορμή το ανωτέρω σχετικό υπόμνημα που μας διαβιβάστηκε από το γραφείο του κ. υφυπουργού και άλλα προφορικά ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας αναφορικά με την υποχρέωση ή μη προσκόμισης βεβαίωσης επιμελητηρίου κατά τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων των οικοδόμων που παρέχουν χειρωνακτική εργασία και για την άρση των αμφισβητήσεων που έχουν δημιουργηθεί στις ΔΟΥ σχετικά με το θέμα αυτό, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2081/1992 οι αρμόδιες ΔΟΥ δεν θεωρούν φορολογικά βιβλία ή στοιχεία επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών αν η σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων δεν συνοδεύεται από βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου περί καταβολής ή διακανονίσεως των ετήσιων εισφορών προς αυτό.

2. Περαιτέρω σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Κ1-306/16.2.1993 έγγραφο του υπουργείου Ανάπτυξης (πρώην Εμπορίου) εξαιρούνται από την υποχρεωτική εγγραφή τους σε επιμελητήρια όσοι παρέχουν κυρίως χειρωνακτική εργασία (εργατοτεχνίτες, οικοδόμοι, κ.λπ. - σχετική η υπ’ αριθ. 1060739/408/0015/ΠΟΛ.1167/28.4.1993 εγκύκλιός μας).

3. Ενόψει των ανωτέρω, οι οικοδόμοι που παρέχουν χειρωνακτική εργασία κατά τη θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων τους στη ΔΟΥ απαλλάσσονται από τη προσκόμιση βεβαίωσης επιμελητηριακής ενημερότητας. Επειδή όμως το τελευταίο διάστημα έχουν δημιουργηθεί αμφισβητήσεις στις ΔΟΥ σχετικά με το θέμα αυτό δεδομένου ότι η δραστηριότητα του οικοδόμου που παρέχει χειρωνακτική εργασία έχει τον ίδιο ΚΑΔ με αυτόν του εργολάβου οικοδομών και του υπεργολάβου, για την άρση αυτών των αμφισβητήσεων και προκειμένου να μην παρακωλύεται η διαδικασία της θεώρησης βιβλίων και στοιχείων, η οποία εξυπηρετεί πρωτίστως φορολογικούς σκοπούς, οι εν λόγω επιτηδευματίες(φυσικά πρόσωπα) κατά τη θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων τους στη ΔΟΥ, πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν ότι παρέχουν χειρωνακτική εργασία χωρίς να διαθέτουν προσωπικό ή μηχανήματα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο