Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-04-2009 ]

1040497/194/0015/13.4.2009 Θεώρηση του βιβλίου μετόχων με έγκριση του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.

(Θεώρηση του βιβλίου μετόχων με έγκριση του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 13 Απριλίου 2009
 Αριθ.Πρωτ.:1040497/194/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ  Α’

Ταχ. Δ/νση    : Καρ. Σερβίας 10          ΠΡΟΣ: Όλες τις Δ.Ο.Υ.
Ταχ. Κώδικας    : 101 84 ΑΘΗΝΑ           ΚΟΙΝ.:ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Πληροφορίες    : Δ. Καρύδη                              Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
Τηλέφωνο    : 210-3638389                         Χρήστου Κουρούση

ΘΕΜΑ: «Θεώρηση του βιβλίου μετόχων με έγκριση του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.»


Με αφορμή προφορικά ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
    1. Το βιβλίο μετόχων ανώνυμης εταιρείας, του οποίου η τήρηση προβλέπεται με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), τηρείται αθεώρητο, αφού δεν κατονομάζεται στα βιβλία της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ. τα οποία θεωρούνται υποχρεωτικά πριν από κάθε χρησιμοποίησή τους.
    2. Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευματία μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει ατελώς μετά από αίτηση του επιτηδευματία τη θεώρηση οποιουδήποτε βιβλίου ή στοιχείου για το οποίο δεν ορίζεται θεώρησή του από τις διατάξεις του Κώδικα.
    3. Ενόψει των ανωτέρω σκόπιμο είναι με απόφασή σας να θεωρείτε το βιβλίο μετόχων των Ανωνύμων Εταιρειών που υποβάλλουν σχετικό αίτημα, ιδιαίτερα δε  στις περιπτώσεις εκείνες που η θεώρηση αυτού προβλέπεται από διατάξεις άλλου νόμου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ
   
           Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο