Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-04-2009 ]

Αρ.Πρωτ.1020085/1216/276/0014/28.2.2002 Υποβολή περιοδικών δηλώσεων μηνός Ιανουαρίου 2002.

(Υποβολή περιοδικών δηλώσεων μηνός Ιανουαρίου 2002.)

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2002
Αρ.Πρωτ.1020085/1216/276/0014

ΘΕΜΑ: Υποβολή περιοδικών δηλώσεων μηνός Ιανουαρίου 2002.

Με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1257/2001 ορίζεται ότι, οι περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. για τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω του συστήματος TAXISnet. Σε ειδικές και μόνο περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του συστήματος TAXISnet, οι υποκείμενοι μπορούν να υποβάλλουν αυτές στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Ως εκ τούτου, οι υποκείμενοι που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, είτε μέσω του συστήματος TAXISnet ή πληρωμής αυτών μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων και του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, μπορούν να υποβάλλουν τις περιοδικές δηλώσεις στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αναγράφοντας επί της δήλωσης (πεδίο ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ), το πρόβλημα.

Κατόπιν των ανωτέρω οι Δ.Ο.Υ. πρέπει να παραλαμβάνουν μέχρι και την 5η Μαρτίου 2002 τις περιοδικές δηλώσεις μηνός Ιανουαρίου 2002 χωρίς προσαυξήσεις.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤ. ΦΩΤΙΑΔΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο