Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-04-2009 ]

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1021342/1322/299/Α0014/5.3.2002 Παράταση προθεσμιών υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. μέσω Internet

(Παράταση προθεσμιών υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. μέσω Internet)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2002
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1021342/1322/299/Α0014

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. μέσω Internet

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34Α) με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Τις παρακάτω διατάξεις του ν. 2859/2000 όπως ισχύουν :

α) της παραγράφου 9 του άρθρου 38.
β) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

3. Τις δυσχέρειες που δημιουργηθήκαν στους φορολογουμένους για την υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., μέσω Internet, για την πρώτη φορολογική περίοδο του 2002, λόγω του ειδικού προβλήματος που παρουσιάστηκε στη γραμμή σύνδεσης του διαδικτύου.

4. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β/31.10.2001) για καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργων Οικονομικών.

5. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


1. Παρατείνουμε μέχρι και 8 Μαρτίου 2002 τις προθεσμίες υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α, μέσω του Internet, που κανονικά έληγαν στις 5 Μαρτίου 2002.

2. Παρέχουμε τη δυνατότητα υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. στην αρμόδια ΔΟΥ, έως και την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2002, που κανονικά έληγαν την Τρίτη 5 Μαρτίου 2002, για όσους αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα υποβολής μέσω του TAXISNET ή από το τραπεζικό δίκτυο..

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤ. ΦΩΤΙΑΔΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο