Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-04-2009 ]

Αρ.Πρωτ.1020678/384/Α0012/23.5.2002 Διευκρινίσεις σχετικά με την δυνατότητα υποβολής εμπρόθεσμα, περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., οι οποίες δεν παρελήφθησαν μέσω TAXISnet

(Διευκρινίσεις σχετικά με την δυνατότητα υποβολής εμπρόθεσμα, περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., οι οποίες δεν παρελήφθησαν μέσω TAXISnet)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 23 Μαϊου 2002
Αρ.Πρωτ.1020678/384/Α0012

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την δυνατότητα υποβολής εμπρόθεσμα, περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., οι οποίες δεν παρελήφθησαν μέσω TAXISnet.

Ύστερα από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά την εφαρμογή της υποχρεωτικής υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. (υποκείμενοι με βιβλία Γ΄κατηγορίας) μέσω TAXISnet διευκρινίζονται τα παρακάτω :

1.Με τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1159/02 για λόγους χρηστής διοίκησης δόθηκε η δυνατότητα υποβολής, στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ μέχρι 20/6/2002, των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., με καταβολή των αντιστοίχων ποσών χωρίς πρόσθετους φόρους ή άλλες κυρώσεις, οι οποίες "υποβλήθηκαν" μέσω TAXISnet μέχρι και για την φορολογική περίοδο Μαρτίου 2002 (καταληκτική ημερομηνία 10.5.2002) και οι υποκείμενοι έλαβαν αριθμό επιτυχούς καταχώρησης της δήλωσής τους στο TAXISnet, και στη συνέχεια απορρίφθηκαν λόγω της μη μεταφοράς του αντίστοιχου ακριβούς ποσού μέσω τραπεζικού συστήματος ή μεταφέρθηκαν τα ακριβή ποσά μέσω του συστήματος αλλά δεν βρέθηκε αντίστοιχη υποβληθείσα δήλωση στο σύστημα TAXISnet.
Με τις διατάξεις της ίδιας απόφασης προβλέπεται για τις τυχόν προσαυξήσεις που έχουν καταβληθεί με "εκπρόθεσμη" υποβολή τέτοιων δηλώσεων να υποβάλλεται αίτηση επιστροφής από τους υποκείμενους προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και να επιστρέφονται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ..

2. Προς αποφυγή επανάληψης τέτοιων φαινομένων, επισημαίνεται ότι οι υποκείμενοι στο φόρο που υποβάλλουν τις δηλώσεις Φ.Π.Α. μέσω του TAXISnet θα πρέπει :

α) να ελέγχουν από την επιλογή "Υποβληθείσες δηλώσεις" ότι τα ποσά που έχουν πληκτρολογήσει είναι σωστά.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λανθασμένη υποβολή ποσών για χρεωστική δήλωση, αυτή μπορεί να διαγραφεί και να υποβληθεί ξανά, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

β) να γνωρίζουν ότι η χρεωστική τους δήλωση Φ.Π.Α. θεωρείται έγκυρη μόνο μετά την εμπρόθεσμη πληρωμή του αντίστοιχου ποσού μέσω της Τράπεζας (Δήλωση χωρίς καταβολή του αντίστοιχου ποσού θεωρείται ως μη υποβληθείσα)

γ) να ελέγχουν κατά την πληρωμή ώστε ο ΑΦΜ και το αντίστοιχο χρεωστικό ποσό της εντολής προς την Τράπεζα να είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά της δήλωσης

δ) να ελέγχουν εάν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για την απόδοσή του

3. Μετά από τα παραπάνω και δεδομένου ότι ήδη έχει παρέλθει αρκετός χρόνος από την πρώτη εφαρμογή του μέτρου αυτού, στο μέλλον εφόσον υπάρξει απόρριψη δηλώσεων που θα οφείλεται σε λανθασμένους χειρισμούς
- του υποκείμενου
- των λογιστικών γραφείων
- των Τραπεζών
θα θεωρείται ότι καλώς απορρίφθηκε και ο υποκείμενος θα οφείλει να υποβάλλει την δήλωση αυτή εκπροθέσμως με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Αντίθετα εφόσον η απόρριψη των δηλώσεων θα οφείλεται σε τεχνικό λάθος που προκύψει από το TAXISnet θα αντιμετωπίζεται και θα δίνεται διοικητική λύση με έγγραφα ή αποφάσεις στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, δεδομένου ότι ο υποκείμενος δεν έχει ευθύνη στην περίπτωση αυτή.

4. Τέλος, προς τις Τράπεζες, που κοινοποιείται η παρούσα, τονίζουμε ότι έχουν αναλάβει ένα έργο το οποίο οφείλουν να διεκπεραιώνουν με επιτυχία, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για βελτίωση των προγραμμάτων τους και σε περίπτωση λαθών που οφείλονται σ' αυτές, να αναλαμβάνουν τις τυχόν ευθύνες τους έναντι των πελατών τους.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤ. ΦΩΤΙΑΔΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο